Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Áno
Vyššie dlhopisové výnosy Talianska sú hlavne problémom dôvery v jeho verejné financie a nie problémom solventnosti na rozdiel od Grécka. Ostatný vývoj v Ríme a nástup vlády odborníkov Maria Montiho však vytvára predpoklady k ráznych reformám, rýchlejšej stabilizácie fiškálnej pozície spolu s menej štátnymi zásahmi a reguláciami. Otvára to priestor aj k rýchlejšiemu rastu a obnove konkurencieschopnosti. Tieto kroky by mohli znamenať opätovné klesnutie rizikových prirážok talianskych dlhopisov.

Výhodou Ríma je aj fakt, že väčšinu dlhu dokážu refinancovať domáce finančné inštitúcie, ktoré disponujú dostatkom likvidity a nie je natoľko závislý od zahraničných investorov. Talianska ekonomika nemá ani obrovské externé nerovnováhy, rozpočet sa nachádza v primárnom prebytku a zadlženie súkromných subjektov je relatívne nízke k disponibilnému príjmu či zisku EBIT.