Rudolf Autner

projektový manažér nezávislej konzultačnej spoloč. Cortes, Smith & Co.
Odpoveď: Nie
Nie a prekvapuje ma, že ešte aj dnes reprezentanti rôznych profesných združení vykazujú tak hrubú neznalosť finančných reálií. Tento názor je verejným priznaním  autora, že je stále realitou „nepobozkaný “.