Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Nie
Každá komerčná banka má vo svojom portfóliu produkty pre malých a stredných podnikateľov. Pokiaľ autor myšlienky má na mysli zvýhodnené uvery je to otázka rozpočtových prostriedkov vlády a Slovenskej rozvojovej a záručnej banky.