Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Nie
Neštandardné kroky hlavných svetových centrálnych bánk cez dodávanie likvidity do finančného systému značne uľahčia refinancovanie bánk v najbližších rokoch. Väčším problémom pre niektoré banky by mohli byť prísnejšie požiadavky na kapitálovú primeranosť, snahy o zavedenie tzv. transakčnej dane, špeciálna banková daň v prípade Slovenska alebo úsilie mnohých lídrov o väčšiu reguláciu odvetvia. Problémy v bankovom sektore nevznikli z nedostatku regulácie, ale v dôsledku jej nesprávneho nastavenia. Zlá regulácia je totiž horšia ako žiadna.