Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Áno
Pokiaľ sú domácnosti schopné splácať, tak určite áno. Realita býva však často iná a určite nie je dobrou politikou poskytovať ďalší úver s cieľom zaplatenia predchádzajúceho. Vedie to vo finále do zlej pozície oboch strán, klienta aj banky. Najmä v neistej ekonomickej a sociálnej situácii, akú zažívame aj v súčasnosti, sa riziko jednoznačne zvyšuje. Ako konzervatívne uvažujúci človek vidím maximálnu hranicu výšky mesačných splátok za poskytnuté úvery maximálne do úrovne 1/3 netto príjmu domácnosti. Samozrejme, v individuálnych prípadoch závisí od objemu mesačných príjmov.