Produkty

Hypotekárne úvery


BankamBank
Názov produktumHYPOTÉKA
Druh produktuspotrebný úver na bývanie
Minimálna výška úveru7000 €
Minimálna doba splácania2 r.
Maximálna doba splácania40 r.
Podmienky pre získania úveruobčianstvo alebo trvalý pobyt na území SR, vek 18-65 rokov, schopnosť splácať úver z pravidelného príjmu
Doklady potrebné k vybaveniu- vyplnená žiadosť,
- 2 doklady totožnosti
- potvrdenie o príjme/daňové priznanie/ iný doklad o príjme
- výpis listu vlastníctva
- kúpna zmluva / dohoda o vysporiadaní dedičstva / dohoda o vysporiadaní BSM / zmluva o výstavbe / platné stavebné povolenie / faktúra za materiál alebo služby / potvrdenie o aktuálnej výške dlhu a súhlas s predčasným splatením úveru v inej banke
- znalecký posudok, výpis z listu vlastníctva
Zabezpečenie úverunehnuteľnosť na území SR
PoznámkaMax. výška úveru závisí od schopnosti splácať úver a od hodnoty založenej nehnuteľnosti. Možnosť voľby variabilnej alebo fixovanej úrokovej sadzby. Možnosť splácania rovnakými alebo klesajúcimi splátkami, možnosť odkladu splátok istiny úveru na (max 2x v čase trvania hypotéky, z dôvodu straty zamestnania alebo choroby trvajúcej viac ako mesiac).
Uvedené úrokové sadzby sa vzťahujú na LTV do 80%. Pri vyššom LTV sú aj úroky vyššie.

Uvedené úrokové sadzby už zahŕňajú:
- zľavu 0,25% za poistenie úveru Credit Life
- zľavu 0,50% za kreditný obrat na účte mKonto min. 400 eur mesačne

Ak žiadateľ o mHypotéku si neotvorí bežný účet mKonto, úrokovú sadzbu mu zvýšia o 1% p.a.

mBank ponúka aj fixáciu na 4 roky.
Fixácia 1 rok0.89 %
Fixácia 3 roky0.69 %
Fixácia 5 rokovod 0,74 %
Fixácia 7 rokov -
Fixácia 10 rokov -
Fixácia 15 rokov -
Fixácia 20 rokov -
Poplatok za poskytnutie úveru 0 €
Zľava Akciové ponuky bánk na hypotéky
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 0 € (zmena osobných údajov, zmena dĺžky fixácie, zmena typu úrokovej sadzby pri obnove fixácie)
100 € (zmena iných údajov alebo vystavenie súhlasu pre kataster)
Poplatok za zmenu založenej nehnuteľnosti 100 €
Mimoriadna splátka úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby 1% z predčasne splatenej sumy
Mimoriadna splátka úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrok. sadzby 1% z predčasne splatenej sumy
Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby 0 €
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku v % / rok 20% z nesplatenej istiny
Upomienka / Výzva - listová upomienka 4 €, elektronicky 0 €
- odoslanie 3. a ďalšej SMS upomienky 1 €
- zmluvná pokuta za nesplnenie zmluvných podmienok 12 €
Sankčná úroková sadzba v % p.a. 5%
Sadzobník platný od15.7.2020
Úrokové sadzby platné od15.6.2020