Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Nie
Nemyslím si vôbec, že Grécko je už zachránené. Grécko je v riešení a výsledok závisí dnes už od Grécka samotného. Dlhová kríza sa dotýka viacerých krajín eurozóny. Proces je podľa mňa zvládnuteľný.