Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Nie
Myslím si, že nie, lebo Grécko je len začiatkom ďalšej eskalácie problémov krajín s vysoko neefektívnym hospodárením a zadlžovaním sa. Podľa môjho názoru je Grécko len prvou kockou domina.