Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Nie
Grécko síce bolo zachránené, ale zdroje krízy v podobe štrukturálnych problémov a makroekonomických nerovnováh väčšiny fiškálne slabých krajín eurozóny pretrvávajú. Hlavné príčiny problémov spočívajú v príliš veľkých štátnych reguláciách a zásahoch, ktoré následne vyúsťujú do nízkeho rastu, poklesu konkurencieschopnosti a vysokého dlhu. I keď mnohé krajiny už začali s potrebnými reformami, potrvá pravdepodobne ešte dekádu, kým sa Európa dostane z tejto „slepej uličky“. Samozrejme, ak bude existovať politická vôľa, čo vnímam ako najužšie miesto odstránenia dlhovej krízy.