Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Nie
Podľa mňa sa Grécko nezachránilo. Ak pôjde všetko podľa plánov politikov a investorov, bude mať Grécko v roku 2020 verejný dlh vo výške 120% HDP... Španielske banky budú čeliť tohto roku obrovským stratám z poskytnutých hypoték, očakáva sa, že až ak ceny nehnuteľností budú klesať takýmto tempom aj naďalej, až 25% majiteľov nehnuteľností bude mať hypotéku väčšiu ako je hodnota ich nehnuteľností. Preto si myslím, že problémy nadmerne zadlžených európskych krajín budú pretrvávať.