Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Neviem
Neviem. „V týchto časoch si môže byť len ťažko niekto, niečím istý. Aj keď Španielsko zatiaľ manažuje problémy svojich bánk relatívne uspokojivo, bohužiaľ má len ohraničenú kapacitu podporiť bankový sektor vzhľadom na pomalý ekonomický rast v krajine a v Európe, vysoké rozpočtové deficity, klesajúce ceny nehnuteľností a pretrvávajúcu vysokú mieru nezamestnanosti.“