Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Neviem
Neviem. Španielske banky sú vo vážnych problémoch a je otázne, či miliardy použité na ich záchranu zo strany štátu budú stačiť na upokojenie ekonomickej situácie. V konečnom dôsledku je však na záchranu španielskej ekonomiky potrebný rozsiahlejší systém opatrení, ako len naliatie peňažných prostriedkov do bánk.