Produkty

Spotrebné úvery


BankaPoštová banka
Názov produktuLEPŠIA SPLÁTKA
Druh úveruúver na splatenie starých dlhov (konsolidačný)
Minimálna výška úveru300 €
Maximálna výška úveru30000 €
Minimálna doba splácania12 m.
Maximálna doba splácania96 m.
Úroková sadzba p.a.od 4,90 %
Poplatok za poskytnutie úveru 2% z objemu úveru
Podmienky pre získanie úveru Každý, kto má min. 1 úverový produkt v niektorej z bánk alebo nebankovej spoločnosti a zároveň je:
- vo veku veku od 18 do 69 rokov
- s trvalým pobytom v SR
- s akceptovateľným zdrojom príjmu: 
zamestnanec v pracovom pomere v SR, ČR alebo Maďarsku min. 3 mesiace
živnostník, ktorý podniká min. 2 roky
dôchodca so starobným, výskuhovým, invalidným alebo vdovským/vdoveckým dôchodkom
iný zdroj príjmu (materské, rodičovský príspevok, úrazová renta a pod.)
Doklady potrebné k vybaveniu úveru - pre žiadateľov zamestnaných v SR  (nie dôchodca, SZČO, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet v Poštovej banke, postačuje občiansky preukaz
-ostatní ešte jeden doklad o aktuálnej adrese (napr. SIPO, faktúra za elektrinu, plyn, telefón alebo vodné/stočné)
Poznámka - na splatenie bankových a nebankových úverov vrátane splátkového predaja, kreditných kariet a debetov na osobnom účte
- bez poplatku za poskytnie úveru
- bez spolužiadateľa
- bez založenia nehnuteľnosti
- možnosť vziať si "peniaze navyše" a použiť ich na čokoľvek
- vykonať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie zdarma
- možnosť vykonať mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie bez poplatku
- vybrať si splácanie úveru v hotovosti, z účtu v poštovej banke albo z účtu v inej banke
- možnosť poistiť splácanie úveru
- možnosť požiadať o odklad splátok až na 6 mesiacov bez poplatku

Uvedená úroková sadzba je po zohľadnení zľavy 1% za aktívne využívanie účtu v PABK.

Akciové ponuky bánk na úvery
 
Zabezpečenie/ Ručenie -
Poplatok za zmenu v úverovej zmluve 40,00 €
Predčasné splatenie bezplatne

Sankčná úroková sadzba p.a. úrok z omeškania je v zákonom stanovenej výške
Upomienka/ Výzva V prípade omeškania so splácaním úveru je banka oprávnená uplatniť si úhradu skutočných nákladov spojených s vymáhaním úveru.
Sadzobník platný od1.5.2019
Úrokové sadzby platné od28.8.2019