Rudolf Autner

projektový manažér nezávislej konzultačnej spoloč. Cortes, Smith & Co.
Odpoveď: Nie
Nie. Európsky bankový trh potrebuje viac, nielen spoločný dohľad nad bankami, potrebuje novú definíciu úlohy bánk v ekonomike. Dokedy nebude postavené bankové podnikanie na rovnakú bázu ako každý iný druh podnikania, budeme permanentne riešiť problém bánk a ich kapitalizácie.