Branislav Zlatý

manažér oddelenia Financial Advisory
Deloitte Advisory
Odpoveď: Nie
Nie. Uplatňovanie konzistentných pravidiel pre dohľad nad bankovým trhom v celej eurozóne, môže v krátkodobom horizonte vyvolať turbulencie v dôsledku potenciálnej rekapitalizácie slabších bánk. Monetárna politika a bankový dohľad by mali byť teoreticky nezávislé, avšak v praxi sú to “spojené nádoby”. Reštriktívne opatrenia na strane regulácie bánk sú v protiklade k expanzívnej monetárnej politike ECB, aj preto ekonomika eurozóny stále stagnuje.”