Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Nie
Nie. Motivácia mať centralizovaný dohľad je politického rázu v snahe o užšiu integráciu eurozóny a EÚ a v snahe o väčšie rozloženie prípadných strát bankového sektora jednej krajiny na ostatné štáty cez záchranné mechanizmy či spoločnú garanciu vkladov. Samotnému euru nepomôže (ani neuškodí). Problémy dlhovej krízy nevyrieši.