4 výbery mesačne (z vlastného i cudzieho bankomatu spolu)