Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Áno
Jednoznačne toto oddelenie rizikových aktivít bánk od ich retailového podnikania podporujem. Banky sa čiastočne vrátia k svojmu pôvodnému poslaniu a nebudú robiť rizikové operácie s cudzími prostriedkami.