Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Áno
K oddeleniu rizikovejších aktivít bánk od retailového podnikania sa môžeme vyjadriť len všeobecne ako banka, ktorá nemá rizikovejšie aktivity. Náš názor je, že výsledky z rizikovejších aktivít banky by nemali mať dopad na klientov v retailovej časti podnikania banky aj za cenu oddelenia týchto činností.

Rekapitalizácia bánk by rovnako tak mala zohladňovať rizikový profil banky, tzn. banky bez rizikovejších aktivít by nemali byť zaťažované dodatočnou požiadavkou na kapitál.