Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Neviem
Výsledok by bol otázny. Oddelenie investičných činností bánk by mohlo čiastočne zlepšiť bezpečnosť retailových bánk. Môže však skomplikovať manažment bilancií a vystaviť sektor novým rizikám. Lepším riešením je obozretné riadenie rizík a vhodná diverzifikácia medzi klasický biznis a investície. Vyššia kapitálová primeranosť a likviditné požiadavky prispejú k lepšej stabilite bankového systému, môžu mať však negatívny dopad na ziskovosť. Systémovej kríze nezabránia, pretože jej zdrojom nebol nedostatočný bankový kapitál, ale kríza verejných financií, strata konkurencieschopnosti či realitná bublina.