4. dôchodkový pilier: Akú môže mať podobu a v čom sa líši od ostatných pilierov?

Autor: redakcia
15.01.2021 (11:20)

Na dôchodok sa dá sporiť rôznymi spôsobmi. Od ukladania peňazí do ponožky, cez zastaralé vkladné knižky s nízkymi úrokmi, ale aj cez štátne a súkromné dôchodkové sporiace piliere. Banky.sk zisťovali viac.

Na Slovensku zatiaľ fungujú tri dôchodkové piliere. Prvý je štátny a nazýva sa tiež priebežný. To znamená, že človek si tam síce odvádza isté percento zo svojej mzdy,ale reálne si nesporí, lebo štát jeho peniaze priebežne používa na vyplácanie súčasných dôchodkov. Jednoducho štát míňa naše úspory na penziu už dnes.

Druhý dôchodkový pilier je súkromný a človek si reálne sporí na vlastnom dôchodkovom účte v Dôchodcovskej správcovskej spoločnosti (DSS). Napokon je tu tretí, tiež súkromný pilier, ktorý slúži ako dôchodkové pripoistenie, na ktoré zamestnancovi môže prispievať aj zamestnávateľ, čo je výhodné. K 31.12.2019 v 3. dôchodkovom pilieri si sporilo takmer 835 tisíc ľudí.

Aktuálny návrh ústavného zákona o dôchodkovom systéme však môže toto určite zmeniť k horšiemu.

Štvrtý dôchodkový pilier

Pokiaľ máte zodpovedný prístup k svojej budúcnosti a nespoliehate sa len na štátny dôchodok, mali by ste už v produktívnom veku začať sporiť. Aj keď použijeme termín sporiť na dôchodok, v skutočnosti tým myslíme investovať na dôchodok. Pretože sporenie s nulovými úrokmi z dlhodobého pohľadu nie je výhodné. Každý rok nám totiž z úspor ukrojí inflácia a kúpna sila našich peňazí je každý rok menšia a menšia. Za 4. dôchodkový pilier teda môžeme považovať individuálne súkromné investovanie do podielových či ETF fondov. Správcovia týchto fondov vaše peniaze investujú na finančných trhoch do akcií či dlhopisov, preto treba počítať aj s výkyvmi, ktoré sú prirodzenou súčasťou.

Na rozdiel od prvých troch pilierov, 4. dôchodkový pilier nemá zatiaľ žiaden právny rámec a je úplne dobrovoľný. „Ide však o životaschopnú a efektívnu formu dlhodobého sporenia, postavenú najmä na účtoch u obchodníkov s cennými papiermi v kombinácii s daňovým oslobodením,“ myslí si Roland Vízner z finančného portálu Pepp.sk

Ako to funguje

Ak sa človek ako "budúci dôchodca" rozhodne investovať napríklad do ETF fondov, ktoré sú obchodovateľné na burze, či iných podielových fondov, musí rátať s tým, že je tam isté riziko. Peniaze sú totiž investované na akciových trhoch, ktorých hodnota kolíše podľa vývoja ekonomiky. Ak sa akciám darí, investície aj úspory sa zhodnocujú, opačne je to v prípade prepadov na akciových trhoch. A tie z času na čas prichádzajú ako napríklad v marci 2020 po vypuknutí koronakrízy. Niektorí odborníci pre redakciu Banky.sk uviedli, že podielové fondy do 4. piliera vo väčšine prípadov nepatria. Dôvod je jednoduchý: poplatky za ich správu sú vyššie ako pri ETF fondoch, ich zhodnotenie je závisle aj na ľudskom faktore teda aktívnych portfólio manažéroch, ktorí často nedokážu prekonať pasívnu správu ETF fondov. Odborníci na dôchodky tiež pripomínajú, že štát by mal postupne zrovnoprávniť z hľadiska odvodov individuálne investičné sporiace produkty poskytované licencovanými obchodníkmi s cennými papiermi (4. pilier) s existujúcim 3. pilierom. Napríklad aj v tom, že zamestnávateľ by neplatil odvody do Sociálnej poisťovne v prípade príspevku zamestnancovi na jeho individuálny účet v 4. pilieri.

Je paradoxné, že aj napriek nepochybným výhodám 4. piliera oproti iným pilierom, je na Slovensku táto forma sporenia na dôchodok využívaná len veľmi málo.

„Je to výsledkom najmä pomalšieho rozvoja kapitálového trhu na Slovensku, investičného vzdelávania či nedostatočnej podpory zo strany štátu. To si uvedomuje aj Európska únia, ktorá aktuálne zavádza myšlienku pan-európskeho sporenia na dôchodok,“ vysvetľuje produktový manažér Across Private Investments Igor Gogoľ.

Treba si však uvedomiť, že za 4. dôchodkový pilier môžeme považovať iba dlhodobé sporenie/investovanie, ktorého investičný horizont siaha až do času, keď pôjdete na dôchodok. Pokiaľ investujete len niekoľko rokov a investíciu odpredáte keď máte napríklad 48 rokov, toto za 4.pilier považovať nemôžeme.

Porovnanie štyroch dôchodkových pilierov

Untitled-1
 
Zdroj: ČSOB, PEPP.sk, Across Private Investments, Foto: redakcia