Rozdiel medzi aktívne a pasívne riadenými ETF fondami

Autor: redakcia
27.03.2020 (09:10)

Prvé podielové fondy boli aktívne riadené portfólio manažérom, ktorý aktívne zasahoval do chodu fondu. Dnes okrem nich existujú aj pasívne riadené ETF fondy, ktoré v podstate nikto neriadi. Rozdielov je viacero.

O tom, aké má podielový fond výhody si môžete prečítať tu.

Aby sa znížil dopad nesprávnych investičných rozhodnutí portfóliomanažérov podielových fondov, pred niekoľkými rokmi vznikla efektívnejšia obdoba aktívne riadených fondov, a to pasívne riadené fondy obchodované na burze, takzvané ETF (Exchange Traded Funds). Sú navrhnuté tak, že kopírujú vybrané trhové indexy (akciové, dlhopisové...), a teda vývoj týchto fondov kopíruje vývoj trhu.
 
Aktívne riadený podielový fond Pasívne riadený ETF fond
Má portfólio manažéra Nemá portfólio manažéra
Vyššie poplatky za správu fondu (>1%) Nižšie poplatky za správu fondu (<1%)
Pri predaji je cena známa až na druhý deň Výkonnosť zvyčajne vyššia ako pri aktívne riadenom fonde
Výnosy sú zdaňované 19%-nou daňou z kapitálových výnosov Garantovaná likvidita (obchodujú sa na burze)
Je v ponuke takmer každej banky Pri predaji podielov je okamžite známa cena za akú sa podiely predávajú. (transparentná cena)
  Sú oslobodené od dane z kapitálových výnosov v prípade, že ETF bol držaný po dobu dlhšiu ako jeden rok
  Investovať do ETF je možné cez brokera alebo obchodníka s cennými papiermi

Fakty o ETF fondoch

ETF fondy sú vhodné pre investorov - začiatočníkov i pokročilých investorov.
Do ETF fondu môžete investovať prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, ktorý musí mať licenciu od Národnej banky Slovenska.
V roku 2019 cez ETF fondy prvýkrát v histórii bolo investovaných viac peňazí ako cez aktívne riadené podielové fondy.
Názov indexový fond a ETF (Exchange traded fund) sa štandardne používajú ako synonymá.
V čase keď akciové trhy padajú, automaticky padajú aj indexové fondy. Nemajú totiž žiadneho manažéra, ktorý by mohol upraviť portfólio tak, aby straty zmiernil.

 
Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com