Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Áno
Situáciu bude naďalej ovplyvňovať zavedenie bankového odvodu, ako aj dopad ďalších opatrení smerujúcich k znižovaniu deficitu verejných financií, ktorých ťarchu nesú najmä podnikateľské subjekty vrátane bánk a poisťovní. Obdobne negatívne na ziskovosť vplýva nižší hospodársky rast a vysoká nezamestnanosť.