Ani záznam v úverovom registri nemusí znamenať stop hypotéke

Autor: Andrej Dorič
11.10.2013 (07:00)

Pri každom úvere, nielen tom na bývanie, si banky overujú vašu úverovú minulosť v úverovom registri. Aj s negatívnym záznamom máte šancu úver dostať, i keď je to ťažšie.  
 
Úverový register, je možno pre klientov bánk strašiakom, ale mali by vedieť, že človek sa tam nedostane iba vtedy, ak úver nespláca či mešká so splátkou. V registri môžete mať aj pozitívny záznam, ktorý o vás banke povie, že nejaký úver máte a riadne ho splácate.

Ale banky viac zaujíma negatívny nález v registri, ktorý im odhalí potenciálne riziko klienta. Banky si vás v registri preklepnú pri všetkých druhoch úveru a neposudzujú záznam inou optikou, ak si beriete hypotéku vo vyššej sume alebo spotrebný úver v menšej sume.

Dôležité je tiež to, že každá banka má vlastnú úverovú politiku a vyhodnocuje správy z úverového registra individuálne. Takže ak u jednej banky so žiadosťou o úver nepochodíte môžete skúsiť šťastie u jej konkurentky.

Ako si overiť svoju úverovú históriu

  • Ak neviete či máte v registri úverov nejaké záznamy, mali by ste si to overiť priamo na ňom, ešte pred požiadaním o hypotéku.
  • Na web stránke spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau si môžete vyžiadať svoju úverovú správu za poplatok 4 eurá.

Dôležité sú aj okolnosti omeškania

Pri schvaľovaní hypotéky bankám záleží napríklad na tom, či bolo vaše meškanie so splátkou nedávno teda za posledných 12 mesiacov alebo sa stalo pred viacerými rokmi. 

Slovenská sporiteľňa zohľadňuje čas, ktorý uplynul od dátumu posledného omeškania a podobne to robí aj Sberbank. „Teda čím je tento dátum starší, tým je hodnota informácie nižšia,” vysvetľuje Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne.

Neprehliadnite
Podobne banky prihliadajú na to akú povahu malo vaše meškanie so splátkami, kvôli ktorému ste sa dostali do registra. „Sporadické omeškanie má nižšiu váhu ako prípady, kedy klient mešká so splátkou pravidelne alebo s viacerými neuhradenými splátkami za sebou,“ dodáva Frimmer.

ČSOB tiež prihliada pri poskytovaní hypotéky na to ako disciplinovane ste už poskytnuté úvery splácali.„Nie je však pravidlom, že takému klientovi, ktorý úver nesplácal alebo splácal úvery poskytnuté v minulosti nepravidelne, už nebude nový úver schválený,“ tvrdí Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB.

Táto banka tiež prihliada na okolnosti nesplácania, na výšku a počet nezaplatených splátok alebo na to, či vám bol v inej banke odmietnutý úver. ČSOB zohľadňuje aj prístup klienta k nesplácaniu.

„Ak klient má záznam v úverovom registri o omeškaní, úver vieme poskytnúť v prípade, že klient zdôvodní svoje omeškanie alebo nám predloží potvrdenie z príslušnej banky o splatení omeškanej splátky,“ dodáva Eliášová.
Foto: Ivan Sedlák