Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Áno
Určite by to ovplyvnilo klientov, ktorí majú v bankách depozity, aj keď oproti súčasnému stavu už nie je čo znižovať. Súčasne táto politika má smerovať k investičnej motivácií.