Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Áno
Banky sú v teraz v mnohých ohľadoch v lepšej situácii ako v čase vypuknutia krízy, jednoznačne aj vďaka pomoci Európskej centrálnej banky a vlád jednotlivých krajín. Zdravie bánk je určitým indikátorom stavu ekonomiky, ktorá sa síce pomaly oživuje, ale toto oživenie je krehké a zatiaľ nie je prítomné vo všetkých krajinách Eurozóny. Preto si myslím, že proces ozdravovania bankového sektora ešte nejakú dobu potrvá a môže byť sprevádzaný aj negatívnymi trendami.