Flexibilita v práci? Nič nestojí a prináša lepšie výsledky.

10.10.2013 (13:27)


Hrubá čiara medzi súkromným a pracovným svetom sa čoraz viac stiera. Môžu za to vyspelé technológie aj tlak na rýchlosť a výkon. To však neznamená, že nie je možné nájsť rovnováhu – aj s pomocou firmy, ktorej záleží na spokojnosti svojich zamestnancov.

Nie je to o tom pracovať menej, ale inak

„Muži sa čoraz intenzívnejšie zapájajú do chodu domácnosti a výchovy detí. Otázka, ako zosúladiť prácu s rodinným životom sa teda už netýka iba žien – matiek,“ povedala Danielle Hartmann, riaditeľka pre korporátne partnerstvá v Boston College Center for Work & Family na seminári Business Leaders Forum a Nadácie Pontis Podpora work-life balance, ktorý sa konal 8. októbra v Bratislave.

Danielle, ktorá dlhé roky radí firmám, ako mať spokojnejších a tým aj produktívnejších zamestnancov, uviedla viaceré stratégie, ktoré si môžu firmy zvoliť. V prvom rade môžu vytvoriť flexibilné pracovné prostredie, a teda ponúknuť skrátené pracovné úväzky, pohyblivú pracovnú dobu a možnosť pracovať z domu. Firmy môžu svojim zamestnancom ponúkať flexibilitu aj pri výbere pracovného voľna či dočasného prerušenia kariéry. „Flexibilita však neznamená, že zamestnanci pracujú menej. Znamená to, že pracujú inak,“ zdôraznila Danielle. „Pri tomto druhu nastavenia práce totiž manažéri kladú dôraz na výsledky práce, nie na miesto a čas, v rámci ktorého zamestnanci na svojich projektoch pracujú.“

Dôležitými nástrojmi sú aj podpora pri starostlivosti o dieťa či staršieho člena rodiny, benefity podporujúce zdravie a pohodu zamestnancov alebo dodatkové asistenčno-poradenské služby. Neprijali by ste napokon aj vy možnosť využiť upratovacie služby či nákup potravín na večeru?

Dôvera prináša firme zisk

Zavádzaním work-life balance programov zamestnávatelia získavajú spokojnejších a odovzdanejších zamestnancov, ktorých efektivita preukázateľne rastie. Firmu to pritom takmer nič nestojí.

 „Prieskum firmy Deloitte z tohto roku ukázal, že flexibilita na pracovisku má šesťnásobne väčší vplyv na zmiernenie fluktuácie zamestnancov než zvýšenie platu,“  uviedla Danielle. „Zamestnanci sú okrem toho menej vystavovaní stresu. Tí zamestnanci, ktorí majú výlučne home office, pociťujú tlak až po 19 hodinách odpracovaných nad rámec štandardnej pracovnej doby,“ doplnila.     

Work-life balance po slovensky

Nový svet práce založený na flexibilite vytvoril spolu so svojimi zamestnancami Microsoft Slovakia – bez dverí a pridelených pracovných stolov a s možnosťou pracovať z domu až do 50% pracovného času.

Rozmanité situácie v pracovnom aj osobnom živote pomáhajú zamestnancom v HP Slovakia riešiť prostredníctvom programu Work-life coaching. „Ide o anonymné psychologicko-koučingové konzultácie, poradenstvo a podporu, ktoré môže využiť každý pracovník aj jeho rodinný príslušník,  dokonca aj v ťažkých, až traumatických životných situáciách,“ povedala na seminári Podpora work-life balance Ľubica Altmanová, HR Generalist z HP Slovakia.

Vyhoreniu zamestnancov sa snažia predchádzať aj v Tatra banke – manažéri banky majú napríklad po piatich odpracovaných rokoch nárok na jeden mesiac a po desiatich odpracovaných rokoch až na tri mesiace plateného work-life voľna.

Úspešná pro-rodinná politika Stredoslovenskej energetiky (SSE získalo už päťkrát ocenenie Zamestnávateľ ústretový k rodine) zahŕňa aj aktívny kontakt so zamestnancami na materskej a rodičovskej dovolenke. „Ponúkame im možnosť teleworkingu a vzdelávacích kurzov a dvakrát ročne poskytujeme príspevok vo forme dovolenkovej a vianočnej mzdy,“ povedal Marek Bobák, riaditeľ sekcie ľudských zdrojov SSE.

Na seminári predstavili svoje inovatívne riešenia aj držitelia ocenenia Via Bona Slovakia za zodpovedný prístup k zamestnancom. Papierenská firma Mondi SCP zacieľuje svoj benefitový systém Tri generácie na zamestnancov počas celého cyklu ich pôsobenia vo firme a zahŕňa do neho aj ich rodinných príslušníkov. Košický Ness KDC už niekoľko rokov úspešne organizuje NESS Summer Club, kedy sa počas letných mesiacov starajú o deti zamestnancov animátorky a pripravujú pre nich voľnočasový program.    

FOTO: Americká konzultantka Danielle Hartmann hovorila slovenským firmám o výhodách flexibility na pracovisku.