Splátkové prázdniny pri spotrebnom úvere neznamenajú ich odpustenie

Autor: Andrej Dorič
22.04.2014 (11:45)

Odklad splátok pri spotrebnom úvere sa nemusí vždy vyplatiť.  

Banky lákajú klientov na spotrebné pôžičky nielen nízkymi úrokmi, odpustením poplatkov, ale ponúkajú aj splátkové prázdniny vo forme odkladu mesačných splátok či vrátenia časti splátok na váš účet.BANKY.sk sa pozreli bližšie na podmienky, aké musíte splniť v jednotlivých bankách, aby ste tento benefit mohli využiť.

online banke Zuno si môžete vybrať pri všetkých typoch spotrebných úverov splátkové prázdniny. Funguje to tak, že v žiadosti si vyberiete jeden mesiac v roku, kedy nebudete musieť úver splácať. To však neznamená, že banka vám splátku úplne odpustí.

ZUNO-byvanie-rekl-pasik

Pri splátkových prázdninách sa klientom nepredĺži doba splácania ani nebudú musieť splátku zaplatiť neskôr. Splátka za mesiac, kedy si klient zvolí splátkové prázdniny, sa rozpočíta medzi ostatné mesačné splátky,“ vysvetľuje Lukáš Fúčela, produktový špecialista online banky Zuno. 

Podobné splátkové prázdniny ponúka aj VÚB banka. Pri vybavovaní flexipôžičky si môžete vybrať šťastný mesiac, počas ktorého nebudete úver splácať až do konca splatnosti. 


Neprehliadnite

Odklad splátok vám úver predraží iba mierne


Ak stratíte prácu alebo ochoriete, a máte na krku úver, môžete využiť ponuky niektorých bánk na odklad splátok. 

Poštovej banke je možnosť žiadať o odklad splátok až na dobu 6 mesiacov. Jednou z podmienok je, že počas tejto doby musíte úver riadne a včas splácať. 

Pokiaľ klient využije možnosť odkladu splátok, spravidla sa predlžuje dĺžka splácania tak, aby sa zachovala pôvodná výška splátky úveru,” vysvetľuje Lenka Lendacká, hovorkyňa Poštovej banky. 

Pri predlžení doby splácania úveru však zaplatíte banke v konečnom dôsledku viac. Treba zvážiť či sa vám dočasná úľava pri platení oplatí aj napriek vyšším nákladom v budúcnosti.

Rozdiel v splátkach a preplatenie úveru pri krátkom odklade nebude veľký. Dobre je to vidieť na nasledujúcom modelovom príklade.

Klient si chce požičať 5000 eur na 5 rokov. Aka bude jeho mesačná splátka pri riadnom splácaní a aká pri polročnom odklade splátky? 

V Poštovej banke môžete požiadať o Dobrú pôžičku s úrokovou sadzbou 7,9 % ročne a vaša mesačná splátka pred odložením bude 102 eur. Po uplynutí doby odkladu by bola výška mesačnej splátky 103 eur. Hoci by sa vám doba splácania úveru o 6 mesiacov predĺžila, pri takom malom rozdiele by ste úver veľmi nepreplatili. 

Rozdiel medzi splátkovými prázdninami a odkladom splátok je aj v tom, že prvé si určujete už v žiadosti o pôžičku a o odklad splátok môže požiadať počas trvania pôžičky. O odklade splátok musíte informovať banku v dostatočnom časovom predstihu, nie až keď so splátkou meškáte. Vtedy vám banka nemusí vyhovieť.

Pri odklade splátok vám banky zvyčajne ponúknu dve možnosti:
  1. Odložíte si splácanie iba istiny a úrok počas obdobia odkladu splácate naďalej. Vtedy úver nepreplatíte.
  2. Odložíte si celú splátku a neplatíte počas odkladu ani úrok. Tu výška finálne zaplateného úveru záleží od viacerých faktorov, ako je pomer istiny a úroku v splátke, v ktorom roku splácania sa nachádzate, či ako dlho si odklad splátok dohodnete. Platí, že čím dlhší odklad máte tým viac úver preplatíte.
Rozhodnúť sa pre jednu z týchto možnosti musíte na základe vašej aktuálnej finančnej situácie. Ak ste stratili zamestnanie, a váš príjem ledva pokryje vaše nevyhnutné vydavky, zvoľte si odklad celej splátky. Pokial máte len docašne nižší príjem  alebo aj úspory, vyberte si len odklad platby istiny a úroky splácajte naďalej. 

Vrátenie splátok za disciplínu


V rámci najnovšej akcie na optimalizáciu úverov ponúka UniCredit Bank vrátenie až 21 mesačných splátok späť na účet klienta. 

Banka sľubuje každý rok na konci vrátiť klientovi jednu mesačnú splátku. Keď úver splatíte celý, UniCredit vám navyše vráti splátky, ktoré ste zaplatitli počas posledného roka (12 splátok). Platí to pri úveroch na 7 až 10 rokov.

Čiže, keď doba splatnosti vášho úveru je 7 rokov, dostanete 18 (6+12) splátok späť. Pokiaľ úver budete splácať 10 rokov, dostanete 21 (9+12) splátok späť. 

Na využitie toho benefitu musíte splniť podmienku, že všetky splátky musíte uhradiť načas. Banka toleruje omeškanie v splátke maximálne 5 dní. 

Podobný benefit s vrátením splátok ponúka aj Prima banka. Táto banka vám vráti 10 splátok na konci 10 ročného úveru, ak ste splácali bez omeškania. Podrobnejšie podmienky si pozrite tu. 
Foto: Ivan Sedlák