Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Nie
Súčasná uvoľnená menová politika ECB určite do veľkej miery pôsobí na ekonomiku eurozóny. Ovplyvňovaním úrokových sadzieb a dodávaním likvidity na finančný trh pôsobí priamo najmä na bankový sektor, nepriamo, cez finacovanie dlhu, priaznivo pôsobí aj na korporátny sektor a na rozpočty krajín eurozóny. Menová politika ECB však nie je všeliekom a bez štrukturálnych reforiem, hlavne v problémových krajinách, bude ozdravenie eurozóny trvať dlhšie.