- Ak žiadateľ o úver čerpá pôžičku na účet od Poštovej banky a je zamestnaný v SR (nie dôchodca, SZČO, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), k žiadosti postačuje predložiť občiansky preukaz.
- Dôchodcovia predkladajú aj rozhodnutie o priznaní starobného alebo výsluhového dôchodku.
- Doklad preukazujúci trvalý pobyt znejúci aj na meno manžela/ky alebo rodiča (SIPO, faktúra za elektrinu, plyn, vodné/stočné, telefón, mobil, výpis z bankového účtu alebo výpis z úverovej karty) nie starší ako 3 mesiace. Ak ste klientom Poštovej banky viac ako 6 mesiacov, tento doklad predkladať nemusíte. Pri výplate prevodom na účet v inej banke - výpis z tohto bankového účtu znejúceho na vaše meno nie starší ako 3 mesiace.