Banky radia, ako si vybrať vhodný investičný produkt

Autor: Martin Piteľ
04.06.2015 (14:00)

Portál Banky.sk oslovil jednotlivé slovenské banky a zisťoval, ako by poradili klientom vybrať si vhodný investičný produkt v dvoch špecifických modelových prípadoch.

Modelový prípad č.1

Pán Kamil by chcel investovať 5 000 eur v horizonte 3 až 5 rokov, pričom preferuje mierne riziko. Výnosy by však chcel vyššie ako na bežných termínovaných vkladoch. Čo by ste mu v takom prípade poradili?

Poštová banka

V horizonte 3 až 5 rokov ponúka Poštová banka pri miernom riziku komplexný produkt – Konzervatívne portfólio so širokou diverzifikáciou aktív. „Okrem svetových akcii, dlhopisov, komodít obsahuje aj reality. Je aktívne riadený, s cieľom limitovať poklesy trhov a participovať na ich raste, pri rešpektovaní tolerancie klienta voči riziku,“ povedal Matej Varga, portfólio manažér Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

ZADAJTE OTÁZKU DO PORADNE O SPORENÍ A INVESTOVANÍ

Sberbank

„Pán Kamil v prípade preferencie mierneho rizika môže investovať do termínovaného vkladu banky, ktorá nenesie meno veľkej materskej inštitúcie a preto zvyčajne platí lepšie ako konkurencia. V tomto prípade klient podstupuje tzv. kreditné riziko,“ uviedol Pavel Jánošík, senior dealer Sberbank Slovensko a dodal: „Prípadne by mohol zvoliť podielový fond (vzhľadom na výšku investície) investujúci do štátnych dlhopisov krajín z periférie EÚ (Španielsko, Portugalsko, Taliansko).“

mBank

Podľa hovorcu mBank Tomáša Palovského by si „klient, ktorý je ochotný akceptovať nízke až stredné riziko a pritom očakáva zhodnotenie nad úroveň bežných termínovaných vkladov, mohol vybrať z ponuky dlhopisových alebo zmiešaných podielových fondov.“

mBank má však v súčasnosti pozastavený predaj podielových fondov, nakoľko banka pracujeme na zmodernizovaní a zjednodušení obsluhy, pričom plánujeme rozšíriť ponuku investičných stratégií od renomovaných správcovských spoločností. „V blízkej budúcnosti tak bude môcť klient investovať na svetových finančných trhoch online z pohodlia svojho domova, za pár minút bez zbytočného papierovania a bez zbytočných poplatkov,“ dodal Palovský.

UniCredit Bank

„V prípade jednorazovej investície by sme pánovi Kamilovi odporúčali možnosť investovať do dividendových fondov Pioneer Investments funds, ktoré okrem pravidelného výnosu ponúkajú aj zaujímavé kapitálové zhodnotenie,“ povedala Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

Banka okrem toho ponúka klientom aj portfóliové riešenia investícií do podielových fondov, resp. investície do fondov, kde okrem jednorazovej investície môže klient pravidelne doinvestovať aj menšie čiastky.

Neprehliadnite

Fio banka

„Pri aktuálne veľmi nízkych sadzbách a zdeformovanom dlhopisovom trhu sa veľmi ťažko hľadajú adekvátne výnosy, ktoré by zodpovedali nízkemu riziku. Za najvhodnejšie riešenie však môžeme považovať dlhopisové fondy, ktoré okrem štátnych dlhopisov obsahujú aj fondy veľkých stabilných korporácií,“ poradil pánovi Kamilovi David Brzek, maklér Fio banky.

Zhrnutie

Väčšina bánk sa teda zhodla na tom, že pánovi Kamilovi, ktorý chce investovať 5 000 eur v horizonte 3 až 5 rokov, pričom preferuje mierne riziko a výnosy by chcel mať vyššie ako na bežných termínovaných vkladoch, by poradila dlhopisové fondy a zmiešané podielové fondy.

****************************************************

Modelový prípad č. 2

Pani Eva by chcela investovať 20 000 eur a je ochotná sa ich vzdať na 5 až 10 rokov, pričom preferuje vyššie riziko. Chcela by však výnosy vyššie ako 5 % ročne. Čo by ste jej v takom prípade poradili?

Poštová banka

Matej Varga, portfólio manažér Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky by v tomto prípade poradil Dynamické portfólio alebo Eurofond. Prvé menované je podielový fond určený pre investorov, ktorí už majú skúsenosti s podielovými fondami.

Prečo investovať do tohto fondu:
  • máte možnosť vyššieho zhodnotenia investície v porovnaní s termínovanými vkladmi pri nižších nákladoch
  • investujete do rôznych druhov cenných papierov, čím si riziko investície rozkladáte
  • sporiť si môžete pravidelne i nepravidelne a je iba na vás či vkladom na účet, prevodným príkazom alebo trvalým prevodným príkazom
  • k informáciám o svojej investícii máte neustály prístup

Sberbank

„Pani Eva môže podstúpiť kurzové riziko a investovať priamo do dlhopisov rozvíjajúcich sa krajín – najmä v Ázii. Napríklad čínske štátne dlhopisy splatné o 12 rokov denominované v USD majú výnos 5,2%,“ poradil Pavel Jánošík, senior dealer Sberbank Slovensko. Okrem toho by sa podľa neho mohla klientka prípadne obzrieť po podielovom fonde, ktorý investuje do akcií nesúcich vysokú dividendu, alebo si sama zostaví portfólio takých akcií a zaistí sa proti ich poklesu predajom akciového indexu.

mBank

Pani Eve ako skúsenej investorke, ktorá sa nebojí riskovať s cieľom nadštandardne zhodnotiť svoje prostriedky, by mBank poradila vybrať si akciové fondy alebo zmiešané fondy s vyššou mierou rizika. „Práve akciové podielové fondy a zmiešané fondy s vyšším podielom akcií priniesli investorom v minulom roku v priemere viac ako 10-percentné zhodnotenie. Pri rizikovejších typoch investícií si však investor musí byť vedomý, že so zvyšujúcim sa potenciálom zhodnotenia rastie i miera rizika,“ informoval hovorca banky Tomáš Palovský.

Fio banka

„Pri dlhodobom horizonte, požadovanom výnose nad 5 % a akceptácii vyššieho rizika sú pre investora zaujímavé akciové trhy, ktoré z dlhodobého pohľadu prinášajú výnos nad 6 %. Portfólio by som rozložil jednak do individuálnych titulov so zameraním na dividendový výnos, ako aj do indexových a sektorových akcií, kde je čiastočne diverzifikované riziko,“ povedal David Brzek, maklér Fio banky.

Zhrnutie

Pani Eve, ktorá plánuje investovať 20 000 eur a je ochotná sa ich vzdať na 5 až 10 rokov, pričom preferuje vyššie riziko a chcela by výnosy vyššie ako 5 % ročne, radia banky využiť podielový fond, v ktorom investuje do akcií nesúcich vysokú dividendu.

Foto: redakcia