Aké poplatky vás čakajú pri investovaní cez banku

Autor: Jozef Ryník
09.06.2015 (10:30)

Pri investovaní cez banku sa pripravte na niekoľko poplatkov, ktorým sa nevyhnete.

Keď sa rozhodnete investovať cez banku, mali by ste vedieť, že tá si za pomoc bude účtovať viacero poplatkov. Medzi bežné patria:

  • Vstupné a výstupné poplatky pri investícií do podielových fondov
  • Transakčné poplatky pri nákupe a predaji cenných papierov
  • Poplatky za správu a evidenciu cenných papierov
  • Poplatok za úspešné investovanie, takzvaný „success fee“
Výška poplatkov závisí od druhu cenného papiera a od objemu transakcie. Pohybuje sa v rozmedzí od niekoľkých desatín percenta až po niekoľko percent, pričom má minimálne a maximálne limity. Pri klasických podielových fondoch sa vstupné poplatky pohybujú na úrovni od 3 až 5% podľa typu fondu a v závislosti od výšky investície.  Tiež vás čaká poplatok za správu fondu vo výške od niekoľko desatín percenta do 2% ročne v závislosti od typu fondu.

Pri niektorých fondoch sa môže uplatniť ešte tzv. výkonnostný poplatok, ale len v prípade, že fond dosiahol vyššiu výkonnosť ako stanovený cieľ.

ZADAJTE OTÁZKU DO PORADNE O SPORENÍ A INVESTOVANÍ

Platíte aj za majetkový účet

Pri investovaní si banka niekedy účtuje aj poplatok za vedenie majetkového účtu, na ktorom sa vám investície zhodnocujú. Tento poplatok sa účtuje v prípade, keď vložíte peniaze do cenných papierov ako sú akcie, dlhopisy či investičné certifikáty.  Niektoré banky tento poplatok odpúšťajú, ak investujete do ňou ponúkaných produktov.

Výška poplatku za vedenie majetkového účtu závisí od krajiny úschovy cenných papierov. Pohybuje sa od 0,20% do 1% ročne a má strop niekoľko desiatok eur mesačne.

Tohto poplatku sa nezbavíte ani v prípade, keď vaša investícia nezarobí, lebo je spojený s poskytovaním služby, ktorú banka vykonáva - bez ohľadu na to, či ste ziskoví alebo nie.  

Poplatky pri nákupe akcií a dlhopisov

Za nákup alebo predaj akcií a dlhopisov si banky účtujú poplatok v závislosti od zrealizovaného objemu. Za nákup týchto cenných papierov zaplatíte niekoľko desatín percenta z objemu realizovanej transakcie, pričom banky majú stanovený minimálny poplatok v sume niekoľkých desiatok eur. Napríklad ČSOB si účtuje za sprostredkovanie obchodov na finančných trhoch 1 % z objemu obchodu, minimálne 25 eur.

Neprehliadnite
Niektoré banky pri spoplatňovaní zohľadňujú aj trh, na ktorom sa cenný papier obchoduje. Pri bežných investičných krajinách z Európy, Ázie či USA sú poplatky nižšie. Pri rizikových štátoch sú vyššie.

Pri investovaní do zlata zaplatíte poplatok za jeho nákup a predaj a navyše za náklady spojené s prepravou, úschovou, poistením, prípadne s overovaním pravosti.

Platíte aj keď nezarábate

Pri investovaní musíte rátať s tým, že výnos z investície môže byť po odrátaní poplatkov niekedy aj nižší ako samotné poplatky.

Je samozrejme výhodnejšie urobiť menej obchodov a s vyššou úspešnosťou, ako viac menších obchodov s nízkym výnosom a za každý zaplatiť poplatok.  Reálny zisk po odpočítaní všetkých nákladov vrátane poplatkov, vám tak môže klesnúť pod nulu.


Foto: redakcia