Máte hypotéku pre mladých? Pozor na prenášanie

Autor: Katarína Macková
21.01.2016 (11:00)

Štátny príspevok pre mladých je veľkým lákadlom pre každého, kto túži po vlastnej streche nad hlavou a spĺňa podmienky na to, aby ho mohol dostať. Obľúbené je však aj refinancovanie hypotéky - a to v posledných rokoch čoraz viac. Idú tieto 2 veci dokopy?

Samo osebe to nie je zlé – veď ak iná banka poskytne lepšie podmienky, každý zvažuje, že si svoj úver prenesie, aby čo najviac ušetril. Potiaľ sa niet čomu diviť. Avšak ak sme sa pred kúpou bytu rozhodli využiť spomínaný príspevok, počas prvých rokov pozor na akékoľvek refinancovanie. Výsledok by nás mohol nemilo prekvapiť.

SPÝTAJTE SA AKO ZÍSKAŤ LACNÚ HYPOTÉKU!


V zmysle zákona o bankách totiž treba brať do úvahy, že štátny príspevok pre mladých sa poskytuje iba na jednu zmluvu o hypotekárnom úvere. „Ak si klient uplatňuje nárok na štátny príspevok pre mladých súčasne z viacerých zmlúv v jednom kalendárnom roku, tak klientovi zaniká nárok naň zo všetkých hypotekárnych zmlúv na obdobie nasledujúcich 12 mesiacov,“ vysvetľuje Zuzana Povodová z Tatra banky. Pamätať treba na to, že tento príspevok sa poskytuje len na účel nadobudnutia, výstavby, zmeny alebo údržby nehnuteľnosti. Na účel splatenia iného hypotekárneho úveru, respektíve jeho prenosu do inej banky, sa neposkytuje.

Podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých sú podľa Angeliky Farkašovej, vedúcej oddelenia úverov VÚB, rovnaké už dlhšie obdobie. Treba splniť tri podmienky:
  • Žiadateľ musí byť vo veku do 35 rokov. Najneskôr môže podať žiadosť v deň svojich 35. narodenín.
  • Hrubý príjem žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok (2014) môže byť maximálne 1,3 násobok priemernej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve, a to za posledný kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku podania žiadosti o úver. Od 1. 1. 2016 sa maximálny príjem počíta z posledného kvartálu 2015. Momentálne je jeho hranica na sume 1.119,30 eur. V prípade dvoch žiadateľov sa príjem posudzuje spoločne a maximum na štátny príspevok je 2.238,60 eur.
  • maximálny limit úveru so štátnym príspevkom pre mladých je 50 000 eur použitého na jednu nehnuteľnosť na bývanie, a to aj v prípade manželov alebo nadobúdania takejto nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva. V prípade viacerých úverov k tej istej nehnuteľnosti je možné poskytnúť štátny príspevok pre mladých iba na jeden úver.
  • Účelom úveru bude nadobudnutie nehnuteľnosti, výstavba nehnuteľnosti alebo zmena/údržba nehnuteľnosti. Samozrejme, ide o nehnuteľnosť určenú na bývanie – byt alebo dom.
Prenos hypotéky do inej banky, čiže ak klient reálne splatí hypotéku v banke A a prenesie si ju do banky B, má vplyv na štátny príspevok pre mladých vtedy, ak sa tak udeje pred uplynutím štyroch rokov od poskytnutia úveru s týmto príspevkom. „V takom prípade je dlžník povinný vrátiť štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých poskytnutý za predchádzajúce obdobie. V prípade ak si klient hypotéku prenesie po uplynutí štyroch rokov od poskytnutia úveru so štátnym príspevkom pre mladých, čiže predčasne ju splatí medzi štvrtým a piatym rokom, dlžník nie je povinný vrátiť štátny príspevok a zároveň má nárok na predčasné splatenie bez poplatku,“ vysvetľuje Farkašová.

Z toho teda vyplýva, že ak nechceme štátny príspevok vracať, pred uplynutím spomínaných štyroch rokov na refinancovanie zabudnime. Ale rozhodne nezabudnime na hlavnú podmienku, ktorú pri žiadosti o štátny príspevok i samotnú hypotéku mnohí podcenia. „Hlavnou podmienkou je, že klient musí byť schopný po posúdení celkových príjmov a výdavkov svoje úvery reálne splácať,“ zdôrazňuje Lukáš Havlík zo Slovenskej sporiteľne. Pred žiadosťou teda dôkladne zvážme vlastné finančné možnosti a platobnú disciplínu.


Foto: redakcia