Kedy je nehnuteľnosť pre účel hypotéky „problémová“

Autor: Karin Gronová
25.02.2016 (09:00)

Plánujete kúpiť nehnuteľnosť a financovať ju cez hypotéku. Všetko ide ako po masle – a zrazu banka hypotéku neschváli. Tu je 10 dôvodov, pre ktoré banky môžu nehnuteľnosť považovať za nevhodnú zábezpeku.Za „problémový“ považuje banka rodinný dom alebo byt v nasledovných prípadoch:

1. Ak nehnuteľnosť nemá vysporiadanú prístupovú cestu, t.j. cestu vlastní niekto iný ako mesto alebo obec. V prípade, že cestu vlastní niekto iný, bude banka určite požadovať zriadenie práva prechodu, s čím vlastník cesty nemusí súhlasiť.

2. Ak nehnuteľnosť má nevysporiadané stavby na pozemku (rôzne prístavby, záhradné domčeky, terasy a pod.). Právny stav nehnuteľnosti musí byť v súlade so skutkovým stavom, t.j. to čo je postavené na pozemku, musí byť zapísané na liste vlastníctva a zakreslené v katastrálnej mape a v súlade s príslušnými povoleniami na takéto stavby.

3. Ak by bola
I) menená dispozícia bytu, t.j. zbúrané priečky, z balkóna spravená ďalšia izba a podobne. Banka bude požadovať predloženie povolení na takéto zmeny.

II) v prípade spojenia dvoch susedných bytov – rovnako bude banka požadovať povolenia na takéto zmeny a bude preverovať, či takto závažná zmena bola zapísaná aj v liste vlastníctva, keďže takáto zmena mení spoluvlastnícke podiely na liste vlastníctva na všetkých bytoch v bytovom dome.

4. Ak na nehnuteľnosti prebieha dedičské konanie,  toto už musí byť ukončené a právoplatné a zmeny zapísané v liste vlastníctva

5. Ak ide o typ nehnuteľnosti, na ktorej je zapísané právo doživotného užívania pre nejakú osobu. Toto doživotné užívanie musí byť už v čase vybavovania hypotéky vymazané z listu vlastníctva.

6. Ak je vlastníkom nehnuteľnosti osoba, ktorá je zbavená svojprávnosti, alebo neplnoletá osoba. Predaj takejto nehnuteľnosti musí schváliť súd (súd schvaľuje kúpne zmluvy k nehnuteľnosti) a aj potom následný podpis úverovej dokumentácie (súd schvaľuje záložné zmluvy banky),  t.j. prevod takejto nehnuteľnosti trvá veľmi dlho, ak nie je tento prevod súdom schválený, tak banka túto nehnuteľnosť nemôže zobrať ako zabezpečenie hypotéky.

7. Ak ide o nehnuteľnosť, na ktorej je zapísaná akákoľvek exekúcia, i keď by išlo len o veľmi malú čiastku. Je potrebné exekúciu vyplatiť, vymazať z listu vlastníctva a až potom sa púšťať do hypotéky.

Neprehliadnite 8. Ak je to byt v rodinnom dome bez samostatného vchodu. V súčasnosti býva trendom stavať rodinné domy s bytovými jednotkami, alebo meniť existujúce rodinné domy na bytové domy. Právne je to v poriadku. Avšak takýto byt v rodinnom dome musí mať samostatný vchod. Akceptované je aj, ak vchod do takéhoto bytu je stavebne riešený ako vchod do klasického bytového domu, t.j. v rodinnom dome je spoločný vchod, cez ktorý sú potom samostatné vchody do bytov. Majitelia bytov musia vlastniť spoluvlastnícky podiel na tomto spoločnom priestore, ktorý slúži ako vchod.

9. Ak je to družstevný byt. Ak má záujem klient ponúknuť banke ako zabezpečenie byt, ktorý vlastní bytové družstvo a aj bytové družstvo zostáva naďalej vlastníkom bytu, tak banka takúto nehnuteľnosť akceptovať nebude. Poznajú to vlastníci družstevných bytov, keď  si napríklad potrebujú zobrať hypotéku na rekonštrukciu bytu a chceli by družstevný byt aj založiť, tak toto nie je možné. Jediným riešením, v tomto prípade, je založenie inej nehnuteľnosti.

10. Ak nehnuteľnosťou je byt, na ktorom je zapísané záložné právo z dôvodu úveru, ktorý si zobralo spoločenstvo bytov, napríklad na zateplenie bytového domu. Takúto nehnuteľnosť banka akceptovať bude, ale odpočíta hodnotu „domového“ úveru, ktorá prislúcha k danému bytu, z hodnoty nehnuteľnosti.

Zdroj: Gepard Finance, Foto: redakcia