Za úspechom v investovaní stojí trpezlivosť

Autor: Jana Sedláková
10.05.2016 (13:00)

Jedným z kľúčových ukazovateľov dôležitých pre dosiahnutie úspechu v investovaní je dĺžka investičného horizontu, teda výdrž. Sme vôbec ochotní čakať 20 a viac rokov?

Takmer tretina Slovákov nemá dostatočnú vôľu, aby si počkala na výnos z investovania 20 alebo viac rokov. Len 16% opýtaných si myslí, že takýto časový horizont je pre investície ideálny. Vyplýva to z prieskumu Pioneer Investments.

Pokiaľ chcete na investícii zarobiť, musíte počítať s dlhým časom. Nejeden investor spanikáril pri poklese hodnoty a unáhlene vybral všetky peniaze. "Odmenou" za túto paniku mu bol záporný výnos, čiže strata. Keď hodnota investície klesá, ľudí je ťažko presvedčiť, aby nekonali unáhlene. Boja sa, že namiesto straty 10% stratia oveľa viac. To, že môžu aj získať, ALE musia počkať ešte niekoľko rokov, je pre nich v takejto chvíli utópia.

16 05 poradna 02

Dôvodov, prečo ľudia nie sú ochotní čakať tak dlho, je viacero - napríklad obava z rizikovosti a to, že stanovený cieľ je doslova v nedohľadne. Odborníci na investovanie radia, že je dobré zvyknúť si na pravidelné investovanie, ktoré mesačne váš rozpočet veľmi nezaťaží. Môže sa pohybovať vo výške niekoľko desiatok eur mesačne. Pokiaľ takýmto spôsobom investujete dostatočne dlhý čas, môžete byť na konci prekvapení z výsledku.

Pre ľudí, ktorí nechcú čakať na výsledky tak dlho, sú k dispozícii podielové fondy s výplatou dividend. Tie patria v posledných rokoch u slovenských investorov k najobľúbenejším.

Ako plníme svoje ciele

Pokiaľ si Slováci stanovia krátkodobý cieľ, podarí sa im ho vždy alebo väčšinou dokončiť v 97 % prípadov. V prípade dlhodobých cieľov, akým môže byť napríklad aj investovanie s časovým horizontom 20 a viac rokov, svoj zámer vždy dokončí len 14 % opýtaných, ďalších 68 % však tvrdí, že dlhodobé ciele dokončí väčšinou.

Životne dôležité ciele sa darí doťahovať do konca vždy alebo väčšinou viac ako štyrom pätinám respondentov. Výsledky prieskumu zároveň ukázali, že finančne náročné ciele majú ľudia tendenciu vzdávať najčastejšie. Väčšinou alebo vždy ich dokončí 70 % opýtaných, takmer tretina  (29,3 %) z nich však deklaruje, že finančne zložité úlohy väčšinou alebo nikdy do úspešného konca nedovedú.
Anna Macaláková, riaditeľka J&T banky, k tejto téme uvádza: „Klienti diverzifikujú svoje portfólio nielen z pohľadu rizika, ale aj z investičného horizontu. Časť prostriedkov investujú do produktov s krátkym časovým horizontom, prípadne do produktov s vyššou mierou likvidity a naopak, časť finančných prostriedkov alokujú do finančných nástrojov s dlhodobým investičným horizontom.“ Zároveň však dodáva: „Vo všeobecnosti môžeme povedať, že aj pri investícii časti voľných prostriedkov určených na dlhodobé investovanie preferujú klienti produkty, ktoré ponúkajú možnosť skoršieho exitu.“

Graf – Ako sa vám darí dokončovať vytýčené ciele?

PR_10_5_2016

To korešponduje s tretinou (31,8 %) Slovákov, ktorí uviedli, že by neboli ochotní čakať na výnos z dlhodobej investície v horizonte 20 a viac rokov. Naopak, len 9,5 % ľudí si myslí, že takýto dlhý čas je pre investovanie ideálny, a boli by ochotní ho podstúpiť, a 6,3 % už takéto investície využíva. Viac ako polovica respondentov (52,4 %) by s takou investíciou nemala problém, ak by nebola viazaná a mali by možnosť z investovaných prostriedkov kedykoľvek vyberať.
„Ak nevezmeme do úvahy krátkodobé ciele, výsledky prieskumu ukazujú, že ľudia sú najčastejšie schopní dokončovať to, čo považujú za životne dôležité. Pokiaľ si dokážu aj v investovaní stanoviť ten správny cieľ, ktorý bude v ich živote hrať dostatočne dôležitú úlohu – napríklad zabezpečenie na dôchodok, predčasné splatenie hypotéky alebo úspory na štúdium detí – môže sa táto méta stať dostatočnou motiváciou na prekonanie nedôvery v dlhodobý horizont, komentuje Miroslav Ovčarik z Pioneer Investments.

Prieskum realizovala agentúra STEM/MARK v 02/2016 na vzorke 500 mužov a žien vo veku 18 – 60 rokov.

Zdroj: Pioneer Investments, Foto: Ivan Sedlák