Ako úspešne dosiahnuť svoj investičný cieľ

Autor: redakcia Banky.sk
07.03.2018 (09:00)

Väčší byt, lepší dôchodok, cestovanie,... Veľa toho chceme dosiahnuť, no akí sme úspešní? Poradíme, ako si nastaviť finančné ciele tak, aby ste ich skutočne splnili.Vo všetkých príručkach o investovaní sa dočítate, že najprv si treba stanoviť ciele. Možno si poviete, veď je to jedno na čo sporím. Nie je to jedno :). Konkrétny cieľ dáva vášmu sporeniu zmysel, viete si ho predstaviť a viete, koľko si na neho potrebujete nasporiť. Zároveň, práve váš cieľ je základom pre výber vhodných investičných nástrojov.

Ako vyzerá správne nastavený investičný cieľ

Každý z vašich konkrétnych investičných cieľov musí obsahovať:
  • sumu - koľko vlastne potrebujem nasporiť
  • časový horizont - aké obdobie mám k dispozícii na nasporenie danej sumy
  • ako chcem nasporenú sumu čerpať - vyberiem si všetky peniaze jednorazovo, alebo ich budem čerpať postupne
Naše ciele sú odrazovým mostíkom k výberu investičných produktov. Inými slovami, šetriť na dôchodok si budeme inak, ako na dovolenku.

PPSS_300X200_InvestovanieNapriek tomu, že ľudia si svoje ciele zadefinujú a začnú ich napĺňať, veľa z nich ich nikdy nedosiahne.

Prečo nevieme svoje ciele splniť

Dôvodov, prečo nevieme svoje ciele splniť je viacero: priveľa cieľov, málo pravidelne odkladaných peňazí a nedisciplinovanosť.

Je veľa vecí, na ktoré si chceme našetriť. Dom, lepší dôchodok, finančná nezávislosť, cestovanie, finančný štartovací balík pre deti, ich dobré vzdelanie,... Tieto všetky ciele súperia o konečnú sumu peňazí, ktorú sme schopní zo svojho príjmu odložiť. Teraz nastáva ten moment, ktorý rozhodne o tom, či v sporení budeme alebo nebudeme úspešní. Pokiaľ všetky svoje ciele necháme tak, ako sme si ich na začiatku naplánovali, rozdelíme našu disponibilnú sumu proporčne medzi všetky ciele a pravidelne prispievame. Čo myslíte, dokážete s malou sumou nasporiť na veľa veľkých cieľov?

Pozrite sa na to racionálne. Ak jedným z vašich snov je o tri roky ísť na poznávací zájazd do Ázie, ktorý bude stáť okolo 3500 eur, tak keď si mesačne budete odkladať na túto dovolenku po 20 eur, za 36 mesiacov sa dopracujete k sume 36*20 = 720 EUR. (Pre zjednodušenie počítame s nulovým zhodnotením). Aj keby ste dosiahli extrémne zhodnotenie 25% ročne, tak ani zďaleka sa nepriblížite k potrebnej sume.

Odporucame

A čo ďalej?

Musíme sa vrátiť späť na začiatok a pozrieť si parametre, ako sme si nastavili finančné ciele. Máme viacero možností:
  • Zvýšime pravidelný vklad
  • Predĺžime investičný horizont
  • Zvolíme rizikovejší typ investície s vyšším potenciálnym výnosom
  • Znížime počet cieľov
Najjednoduchšie a najľahšie riešenie je, ak máte možnosť prispievať na splnenie svojich cieľov vyššou sumou. Ale čo ak vám to rodinný rozpočet neumožňuje?

Pri niektorých cieľoch je možné investičný horizont predĺžiť. Napríklad do Ázie nepôjdem o 3 roky, ale o 7 rokov. Pri niektorých cieľoch však predĺženie horizontu nefunguje, napríklad váš dôchodkový vek, alebo vysokoškolské štúdium vašich detí.

Na vyššie riziko investície tiež musíte mať žalúdok. Nie každý v pohode znáša vysoké výkyvy cien na trhu. Tiež sa musíme zamyslieť, či výnos, s ktorým počítame je vôbec reálny. Pokiaľ budeme očakávať, že naša investícia sa v období 3 rokov zhodnotí o 150%, asi sme mimo realitu. Ak zlyhajú predchádzajúce tri možnosti, zostáva už len posledná možnosť, a to znížiť počet cieľov. Ktoré však vyškrtnúť, keď chceme dosiahnuť všetky? Skúste si ku každému cieľu priradiť prioritu – „Nevyhnutné“, „Dôležité“ a „Poteším sa, ak bude“. Ciele si zoradíme podľa priorít od najdôležitejšieho po najmenej dôležitý. Každému cieľu priradíme pravidelnú sumu potrebnú na jeho dosiahnutie. No a potom už len postupujeme zhora dole a rozdeľujeme dostupné peniaze na jednotlivé ciele. Ciele, na ktoré nám už nezvýšia peniaze, vyškrtneme. Je lepšie dosiahnuť menej cieľov v plnej výške ako dosiahnuť veľa cieľov len čiastočne. K cieľom, ktoré sme teraz vyškrtli, sa vždy môžeme vrátiť v budúcnosti, keď budeme mať k dispozícii viac peňazí.

K téme sa vyjadril aj vedúci úseku investícií špeciálnych fondov a člen predstavenstva PRVEJ PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Vladimír Salkovič:

"Základom správneho investovania je rozloženie investície. Život nie je kasíno, aby sme všetko stavili na jednu kartu. Najefektívnejšie je rozdeliť si svoje voľné peňažné prostriedky na tretiny – hotovosť alebo investícia na termínovaný vklad, investovanie prostredníctvom podielových fondov a poslednú tretinu môžete investovať napríklad do nehnuteľností. Treba si tiež nadstaviť reálne ciele a neočakávať príliš vysoký výnos za krátku dobu. Investičné aktíva s vyšším výnosovým potenciálom totiž vykazujú väčšie kolísanie hodnoty v čase a v krátkodobom horizonte je väčšia pravdepodobnosť, že nedosiahnu očakávaný výnos, resp. dosiahnu stratu. Ak chce človek investovať, mal by si stanoviť, na ako dlho chce investovať – teda tzv. investičný horizont a podľa toho si zvoliť druh investície. Napríklad na obdobie siedmich rokov sa odporúča akciový fond s vyšším rizikom, na dobu troch rokov je lepší realitný fond s nižším rizikom. Pri investovaní do fondov sa oplatí sledovať i výkonnosť a veľkosť fondov, ocenenia, či unikátne stratégie."

 
Foto: redakcia