Úverový register

Autor: Katarína Macková, redakcia Banky.sk
08.03.2018 (09:00)

Pri žiadosti o úver si banka neoveruje len váš príjem, ale i to, aké úvery už splácate a či so splátkami nemeškáte.
Pri téme stavebných úverov sa ešte pristavíme pri pojme úverový register. Na čo slúži a aká je jeho funkcia? „Úverových registrov je viac, líšia sa podľa toho, kto do nich posiela informácie a koho sa týkajú (fyzických osôb alebo firiem). Pokiaľ ide o fyzické osoby, najznámejšie sú: Spoločný register bankových informácií a Nebankový register klientskych informácií,“ hovorí Daniela Vlčková z Wüstenrot stavebnej sporiteľne a Wüstenrot poisťovne.

690x65

Kto prevádzkuje spoločný register?

Prevádzkovateľom spoločného registra bankových informácií je spoločnosť SBCB (Slovak Banking Credit Bureau), ktorá zabezpečuje a umožňuje vzájomné informovanie sa bánk o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov. Za týmto účelom zhromažďuje údaje získané o záväzkoch (akýchkoľvek úverových produktoch) od bánk. Prostredníctvom klientskeho centra zabezpečuje aj služby klientom bánk súvisiace s informáciami, ktoré sú o nich spracované v registri. „Zjednodušene povedané, úverový register je register informácií o klientoch, ktorí žiadali, čerpali alebo aktuálne čerpajú úver, majú povolené prečerpanie alebo kreditnú kartu, prípadne vystupujú v úverovom vzťahu ako ručitelia,“ dodáva s tým, že z úverového registra je zrejmé, či konkrétna osoba/klient spláca svoje záväzky riadne a včas. Úverový register teda spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných kartách (i napriek tomu, že ich nepoužívate), podaných žiadostiach o úver klientov v bankách. „Každý klient má právo dozvedieť sa, aké informácie o ňom úverový register vedie. Táto informácia býva spoplatnená,“ hovorí Radovan Slobodník, hovorca Prvej stavebnej sporiteľne s tým, že informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver.

Ako dlho sa uchovávajú záznamy

Údaje v úverovom registri sa uchovávajú pomerne dlhú dobu. 5 rokov po zaplatení poslednej splátky úveru sa v registroch eviduje kompletná história splácania daného úveru. Ak mal klient napríklad úver na 20 rokov, tak ešte ďalších 5 rokov je možné skontrolovať disciplínu, ako priebežne splácal tento úver.

Pozor na negatívne záznamy v úverovom registri

Ak so splátkami úveru meškáte, získate negatívny záznam v úverovom registri. Ten môže byť aj dôvodom na zamietnutie žiadosti o hypotéku či spotrebný úver. Okrem omeškaných splátok sa do úverového registra značia aj zamietnuté žiadosti o úver a odklad splátok, čo veľmi zhoršuje vašu pozíciu pri žiadosti o ďalší úverový produkt. Naopak, pokiaľ je váš úverový register "čistý", banka vás bude považovať za spoľahlivého a dôveryhodného klienta.

Ako sa vyhnúť zbytočným negatívnym záznamom

1. Nepodávajte bezhlavo žiadosti o úvery.

Ak máte schválených viacero žiadostí o úver a rozhodnete sa čerpať len jeden z nich, nezabudnite požiadať o storno ostatných žiadostí. Podaním Storna žiadosti o úver si zabezpečíte, že vaša žiadosť v úverovom registri bude zaevidovaná ako „odvolaná“, čo sa nepovažuje za negatívny záznam.

2. Uhrádzajte svoje záväzky včas a v plnej výške.

Každý mesiac zabezpečte dostatok finančných prostriedkov na svojom účte, aby ste mohli uhradiť všetky splátky úverov. Čiastočné úhrady splátok neexistujú.
 
Foto: Ivan Sedlák