Hypotéka a problémové nehnuteľnosti. Ktoré sú to?

Autor: redakcia
03.04.2018 (12:00)

Malebná drevenička, ktorá vám učarovala, sa banke až tak pozdávať nemusí. Ako je zapísaná v katastri? Je k nej vysporiadaná prístupová cesta? A čo inžinierske siete? Pozrime sa, čo všetko vám môže sťažiť vybavenie hypotéky .Pri hypotéke zohráva dôležitú úlohu nielen charakter nehnuteľnosti, ale aj to, či všetky doklady sú v poriadku. Vždy si žiadajte aktuálny list vlastníctva. Získate tak vedomosť o aktuálnom právnom stave nehnuteľnosti.

690x65

List vlastníctva

Pokiaľ je list vlastníctva "čistý" teda bez akýchkoľvek ťarch a zápisov, je to pre vás dobrá správa. Avšak v realite to nie vždy býva také jednoduché. Toto si všímajte:
  • nehnuteľnosť už je zaťažená záložným právom a to je aj zapísané v liste vlastníctva. To znamená, že súčasný majiteľ túto nehnuteľnosť už založil v inej banke alebo nebankovej spoločnosti. Nenechajte sa oklamať argumentami typu "to je v poriadku, to len zabudli vymazať..."
 
  • práva k nehnuteľnosti ešte neboli riadne vysporiadané v rámci dedičského konania a zapísané do listu vlastníctva. Kým nie je ukončené dedičské konanie, vôbec nie je jednoznačné, kto nehnuteľnosť zdedil a môže s ňou ďalej nakladať. Banka bude takúto nehnuteľnosť akceptovať, ak výsledok dedičského konania bude riadne zapísaný v liste vlastníctva.
 
  • právo doživotného užívania. Pôvodný majiteľ musí požiadať kataster o výmaz toho práva. Keď pôjdete žiadať o hypotéku, list vlastníctva by už mal byť "čistý", inak si to zbytočne skomplikujete.
Neprehliadnite
 ► Hypotéku môžete dofinancovať aj spotrebným úverom. Ale...
 ► Toto sú aktuálne úroky na hypotékach
 ► Ako funguje daňový bonus pre mladých?
 ► Prehľad všetkých zliav na hypotéky
  • exekučné záložné právo. Nezáleží na tom, na akú sumu exekúcia je zapísaná. Aj keby to bola len malá suma. Dôležité je, že exekúcia musí byť najprv vyplatená. Nehnuteľnosť, ktorá má v liste vlastníctva zapísané exekučné záložné právo je v podstate blokovaná a majiteľ ju nemôže predať.
 
  • nehnuteľnosť vlastní neplnoletá osoba. Neplatí tu, že kúpne zmluvy môže podpísať rodič, ako právny zástupca dieťaťa. Predaj nehnuteľnosti, ktorú vlastní maloletá alebo nesvojprávna osoba je komplikovaný, lebo ho schvaľuje súd. Súd schvaľuje kúpne aj záložné zmluvy a trvá to pomerne dlho.

Pozor si dajte na ostatné doklady, nielen na list vlastníctva

Je vysporiadaná prístupová cesta?
Pokiaľ prístupovú cestu k domu vlastní iná súkromná osoba, musíte si vybaviť právo prechodu, s čím vlastník cesty nemusí súhlasiť. Ak by vlastník cesty nesúhlasil, zriadenie práva prechodu by ste si museli vymáhať súdnou cestou, čo môže trvať dosť dlho. Pokiaľ cestu vlastní mesto alebo obec, je to v poriadku.

  ► Všetko čo vás zaujíma o hypotékach
  ► Kupujeme novostavbu
  ► Hypotéka a stavebný úver - rozdiely
  ► Čo si všímať pri výbere hypotéky
  ► Predať byt s ťarchou je náročnejšie...


Je všetko čo je postavené zakreslené aj v katastrálnej mape a zapísané v liste vlastníctva?
Týka sa to rôznych prístavb, záhradných domčekov, a podobne. Má pôvodný majiteľ vôbec potrebné povolenia na tieto stavby? Skutočný stav musí byť zhodný s právnym stavom nehnuteľnosti. Nehnuteľnosti, ktoré sú menšie ako 25 m2, nepodliehajú stavebnému povoleniu, ale podliehajú Ohláseniu drobnej stavby, ktorú je potom majiteľ povinný dať zapísať do katastrálnej mapy.

Keď pri domoch môžu byť problémové čierne dostavby, pri bytoch sú to rôzne "prerábky". Týka sa to najmä stavebných úprav, ktoré zasahujú do dispozície bytu. Napríklad vybúranie priečky, pripojenie balkóna k obytnej izbe, či spojenie dvoch bytov do jedného. Pravdepodobne banka od vás bude požadovať aj povolenia na tieto stavebné úpravy od príslušných úradov.

BYTY

Aj tu platí, že nie je byt ako byt. V starších bytovkách sa ešte môžeme stretnúť s družstevnými bytmi. Pokiaľ bývate v družstevnom byte, nie ste jeho vlastník, vlastníkom je bytové družstvo. Ak by ste si chceli požičať na rekonštrukciu "vášho " družstevného bytu peniaze cez hypotéku a zároveň tento byt založiť, nie je to možné. Pretože pri rekonštrukcii neprechádza vlastnícke právo z družstva na vás, družstevný byt banka nebude akceptovať ako zábezpeku hypotéky.

  ► Upracte si vo svojich financiách a ušetrite kopec peňazí
  ► 11 mýtov o investovaní a podielových fondoch
  ► Všetko čo vás zaujíma o investovaní


Štúdio, apartmán alebo ateliér - aj takto sa označujú niektoré" byty" hlavne v novostavbách. V podstate ide o nebytové priestory a tak sú zapísané aj v na liste vlastníctva. Prečo? Dôvodov môže byť viacero, napríklad sú menej slnečné, nemajú potrebný komfort bývania, sú hlučnejšie a teda nespĺňajú podmienky podľa stavebného zákona a nemôžu byť zapísané na katastri ako byty. Problém nebudete mať len s hypotékou, ale aj s prihlásením sa na trvalý pobyt.

Kúpiť si môžete aj byt v rodinnom dome. Pozor, byt musí mať samostatný vchod. Vchod do takéhoto bytu môže byť stavebne riešený ako vchod do klasického bytového domu, t.j. v rodinnom dome je spoločný vchod, cez ktorý sú potom samostatné vchody do bytov. Majitelia bytov musia vlastniť spoluvlastnícky podiel na tomto spoločnom priestore, ktorý slúži ako vchod.

 
Zdroj: Gepard finance, Foto: redakcia