Neplatičovi banka môže odmietnuť zriadiť účet

Autor: redakcia
06.04.2020 (14:30)

Na Banky.sk sa obrátil čitateľ, ktorému banka odmietla otvoriť účet. V minulosti totiž v tej istej banke mal úver, ktorý nesplácal. Napokon úver splatil, ale ani to mu nepomohlo, v jeho banke sa už ocitol na čiernej listine rizikových klientov.

Napriek tomu, že logika hovorí, že bežný účet nie je úverový produkt a nevidíme dôvod, prečo by ho banka nezriadila aj bývalému dlžníkovi, realita môže byť iná. Ak klient úver dlho nesplácal, banka po určitom čase postúpi svoju pohľadávku inkasnej spoločnosti. Tým pádom banke vznikajú náklady, lebo inkasnej firme zvyčajne odpredajá pohľadávku za menej ako je jej výška prípadne jej platí za vymáhanie províziu. Niektoré banky postupujú svoje pohľadávky už po 30 dňoch po splatnosti, iné sa ich snažia vymáhať interne a presúvajú ich externej firme až po 120 či 180 dňoch.

Banky predávajú pohľadávku až po troch rokoch. Predávajú ich v balíkoch a cez elektronickú dražbu. Podľa odborníkov na vymáhanie dlhov sa ich cena pohybuje len v jednotkách či desiatkách percent pôvodnej výšky pohľadávky podľa ich veku a kvality. Banky nám o vyhodnocovacom procese veľa prezradiť nechceli. „Pri otváraní účtu komplexne vyhodnocuje profil a riziko klienta na základe množiny viacerých atribútov. Svoje kritériá máme nastavené obozretne a v súlade s internými pravidlami,“ hovorí Dominik Miša, hovorca VÚB banky.

Ako sa nedostať na čiernu listinu

Ak máte problémy so splácaním akéhokoľvek úveru, komunikujte s bankou, reagujte na upomienky a snažte sa úver splatiť skôr, než banka postúpi pohľadávku voči vám inkasnej spoločnosti. V tomto prípade jej vzniknú dodatočné náklady, a vy sa ocitnete na čiernej listine. To znamená, že v budúcnosti vám môže banka odmietnuť zriadiť akýkoľvek bankový produkt. Ak ste sa už dostali na čiernu listinu v jednej banke, môžete požiadať o zriadenie účtu v inej banke. V inej banke vám síce účet môžu zriadiť, no ak by ste žiadali o ďalší úver, so záznam v úverovom registri ho s veľkou pravdepodobnosťou nedostanete.

Záznam v úverovom registri

Negatívny záznam v registri ešte nemusí automaticky znamenať, že klient nemôže dostať úver. Ak si záväzky splatí, môže sa časom dostať preč z úverového registra. Výmaz z neho však musí schváliť veriteľ, teda banka.

Proces očistenia sa od stigmy neplatiča však trvá dlho, lebo informácie o dlhoch sú v úverovom registri uchovávané ešte päť rokov po úplnom splatení úveru.
 
Foto: Ivan Sedlák