Využili ste odklad splátok úveru a zlepšila sa vám finančná situácia? Začnite úver splácať.

Autor: redakčne upravené
21.08.2020 (16:00)

O odklad splátok úverov počas koronakrízy požiadalo v bankách zhruba 162 000 klientov. Mnohým sa dnes finančná situácia zlepšila. Čakať so splácaním, či začať splácať? Takto to vidia odborníci na financie.

Legislatívny odklad splácania úveru možno v prípade bankových úverov povoliť najviac na 9 mesiacov. Pri iných úveroch (napr. lízingu) je táto doba 3 mesiace s možnosťou následného predĺženia o ďalšie 3 mesiace t.j. na dobu 6 mesiacov.

Ak sa vaša finančná situácia stabilizovala a vy môžete opäť začať úver splácať, urobte tak čo najskôr. Nečakajte na uplynutie celej doby, na ktorú ste si požiadali o odklad splátok. Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie v tejto súvislosti dopĺňa, „Spotrebiteľom, ktorým sa finančná situácia zlepšila natoľko, že sú schopní začať svoje záväzky splácať, odporúčam, ukončiť odklad a pokračovať v riadnom splácaní úveru. Treba mať totižto na pamäti, že úver sa počas odkladnej doby aj naďalej úročí a tieto úroky bude potrebné po ukončení odkladu veriteľovi zaplatiť. Banka to vníma ako pozitívny signál, že sa klientova situácia spôsobená znížením či výpadkom príjmu, stabilizovala. Preto ak sa rozhodne dlžník, ktorý mal odklad splátok úveru povolený, začať splácať úver alebo jeho časť, je povinný túto skutočnosť veriteľovi t.j. spoločnosti, ktorá mu úver poskytla, oznámiť. Tým sa ukončí odklad splátok. Toto oznámenie resp. žiadosť musí obsahovať okrem prejaveného záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splátok, aj číslo úverovej zmluvy na ktorú sa samotný odklad splátok úveru vzťahoval. Žiadosť je záväzná, a preto je dôležité tento krok dôkladne zvážiť. Po zrušení legislatívneho odkladu splátok totiž nie je možné opätovne o túto možnosť požiadať.“

Po preklenutí finančnej tiesne, BANKY.sk odporúčajú, aby ste nezabudli na obozretnosť a finančnú zodpovednosť. Aj keď opäť začnete úver splácať, nemalo by to byť impulzom k čerpaniu ďalšieho úveru.Úver je záväzok na dlhé obdobie a preto dôkladne zvážte svoje finančné možnosti. Skúste sa v najbližšom období zamerať na vytváranie finančnej rezervy, ktorá vám v budúcnosti pomôže prečkať neisté obdobie.
 
Zdroj: SBA, Foto: redakcia