Službu chargeback môžete využiť aj keď vám zrušia let

Autor: redakčne upravené
20.07.2022 (14:00)

Správy o zrušených letoch sa objavujú často. K peniazom sa dostanete, ak ste za letenky zaplatili kartou. Poradíme vám, ako postupovať.

„Je dovolenkové obdobie a možno ste sa stretli s tým, že ste si zakúpili letenku, ale obchodník vás informoval, že nie je schopný vám službu poskytnúť. Ak ste platili za službu platobnou kartou, v takom prípade môžete využiť chargeback. Ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie realizovanej platobnou kartou. Na platby hotovosťou alebo prevodom sa táto služba nevzťahuje. Služba je výlučne určená pre každého držiteľa platobnej karty, ktorý uskutočnil platobnú transakciu platobnou kartou u obchodníka a možno ju využiť v prípadoch, kedy vám obchodník nedodá tovar alebo služby vôbec alebo vám tieto dodá v rozpore s vopred dohodnutými podmienkami. Napríklad v inej kvalite, v inom množstve, či s poškodením. Službu možno využiť tiež vtedy, ak obchodník odmieta akceptovať odstúpenie od zmluvy,“ radí JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Aký je postup?

  1. Najskôr si treba reklamáciu uplatniť u samotného obchodníka.

  2. V prípade, ak je reklamácia zo strany obchodníka vybavená zamietavo alebo v zákonnej lehote ste nedostali odpoveď, obráťte sa na svoju banku.

  3. V banke podajte žiadosť o sprostredkovanie vrátenia platby. K žiadosti priložte doklady, ktoré preukazujú vaše tvrdenia, hlavne dokumentáciu z reklamačného konania, doklad o kúpe (faktúra, objednávka apod.), doklad o zaplatení, potvrdenie o zrušení služby zo strany obchodníka.

  4. Na základe týchto dokladov banka posúdi opodstatnenosť vašej žiadosti.
Každý prípad chargebacku banka posudzuje individuálne. Celý proces sa riadi výlučne pravidlami kartových spoločností, pričom banka v celom tomto procese vystupuje iba v postavení sprostredkovateľa samotnej žiadosti.
Zdroj: Inštitút alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie, Foto: Markus Winkler, Burst.shopify.com