Nový zoznam legálnych webov s hazardnými hrami chráni vklady hráčov a minimalizuje riziko nevyplatenia výhry

Autor: redakčne upravené
02.09.2022 (09:25)

Internetové podvody zasiahli aj oblasť online hazardných hier. Nepretržite vznikajú nové hráčske weby a mnohé z nich sú nelegálne. Na overenie legálnosti stránky po novom stačí iba vyhľadanie jej názvu vo "whiteliste" URHH.

Legálnosť webov prevádzkujúcich hazardné hry na Slovensku sleduje a preveruje Úrad pre reguláciu hazardných hier (URHH). Novinkou v službách úradu je zverejňovanie legálnych webových sídiel, nad ktorými má úrad podľa zákona o hazardných hrách prísny dohľad. Zoznam bude aktualizovaný priebežne v momente udelenia alebo zániku niektorej licencie na webe www.urhh.sk v podsekcii „Legálne webové stránky“. K 12.8.2022 v tomto zozname figuruje 18 legálnych webov. Zoznam legálnych webov uľahčí hráčovi orientáciu v množstve internetových hier a výber tých, kde je pod právnou ochranou. „Jednému nelegálnemu webu zamedzíme prevádzkovanie a obratom vznikne druhý. Kreativita ich prevádzkovateľov nemá hraníc. Hráčov sa často snažia motivovať neodolateľnými bonusovými ponukami, moderným vizuálom, bezlimitnými vkladmi a v prípade zahraničných prevádzkovateľov tiež dokonalou slovenčinou. Ak si hráči neskontrolujú povinné údaje webu, nemusia mať nijaké podozrenie, že ide o nelegálny obsah prevádzkovaný mimo našej krajiny. Hrou na nelegálnom webe sa však oberajú o možnosť vyplatenia výhry a o svoju ochranu prostredníctvom zákonov platných na území Slovenskej republiky,“ hovorí generálny riaditeľ úradu Dávid Lenčéš. Na overenie legálnosti stránky už teda po novom stačí iba vyhľadanie jej názvu v zozname ÚRHH. V zozname sú zverejnené všetky legálne webové stránky (majú platnú licenciu). Stránka, ktorú v zozname nenájdete, nemá oprávnenie prevádzkovať online hazardné hry na Slovensku a je teda nelegálna.

Legálne webové stránky musia plniť povinnosti podľa zákona o hazardných hrách. „Máme nástroje, ktoré umožňujú dohľad na diaľku. Ak zistíme akékoľvek porušenie, dochádza k sankčným konaniam, prípadne až k odňatiu licencie,“ hovorí generálny riaditeľ ÚRHH. Kým legálne online herne sú kontrolované slovenskými orgánmi a úradom, na nelegálne zahraničné weby dosah nemajú. „Tam nevieme, akí hráči majú k hazardným hrám prístup, či nejde o organizovaný podvod, či sa hráči dostanú k svojim výhram, či sa tam nemanipulujú herné výsledky, alebo či nedochádza k zneužívaniu osobných údajov hráčov,“ dodáva D. Lenčéš.

Čo musí spĺňať legálny web s hazardnými hrami

Názov webu, na ktorom sa internetová hra nachádza, musí mať príponu ,,.sk“. Ďalej musia byť na webe zverejnené tieto údaje:
  • identifikačné a kontaktné údaje,
  • identifikačné údaje ÚRHH,
  • číslo licencie,
  • druhy hier,
  • herný plán v slovenskom jazyku.
Podmienkou účasti hráča na internetovej hre je jeho registrácia a zriadenie hráčskeho účtu. K tomu predkladá meno, priezvisko a titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt a štátnu príslušnosť.
 
Zdroj: Úrad pre reguláciu hazardných hier, Foto: Tomáš Hustoles, Burst.shopify.com