Finančná poradňa: Zdedili sme vkladnú knižku a nevieme ju nájsť. Čo s tým?

Autor: rdakcia
24.04.2023 (12:00)

Otázka: Po mojom zosnulom ujovi ostala vkladná knižka, ktorú zdedila jeho manželka. V banke jej povedali, že nemôže peniaze vybrať lebo nemá vkladnú knižku -nevie ju nájsť. O existencii vkladnej knižky sa dozvedela od notára pri dedičskom konaní. V banke jej povedali, že bez vkladnej knižky jej peniaze nevyplatia. Ako je to vlastne v takom prípade?

Odpoveď:

Vkladnú knižku je možné na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve vysporiadať osobne v pobočke banky aj bez jej predloženia. Ak by zostatok na vkladnej knižke bol viac ako 33,19 € bude nutné na pobočke spísať žiadosť o umorovacie konanie. Následne po uplynutí 2 mesačného obdobia, kedy prebieha umorovacie konanie, sa zadáva žiadosť o vysporiadanie vkladnej knižky. Poplatok za umorenie banka účtuje v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.

Ak by bol zostatok nižší ako uvádzaný, o vysporiadanie vkladnej knižky je možné na pobočke požiadať aj bez jej predloženia. Poplatok za zrušenie/vysporiadanie vkladnej knižky banka neúčtuje.

Ako to nakoniec dopadlo?

Redakcia Banky.sk sa obrátila na tlačové centrum banky s prosbou o pomoc. Následne pozostalých kontaktovalo call centrum a v pobočke im vyplatili sumu z vkladnej knižky aj bez toho, aby ju fyzicky predložili.
 
Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com