Aké výhody má pre investora podielový fond

Autor: redakcia
23.03.2020 (09:10)

Jednou z výhod podielových fondov je to, že umožňujú ľuďom investovať už od 20 eur mesačne a kupovať akcie firiem, ktoré by si inak kúpiť nemohli. Výhod je však viac.
 

Výhody podielových fondov

  • Možnosť dosiahnuť vyšší výnos ako na sporiacom účte či termínovanom vklade
  • Podielové fondy sú v ponuke takmer každej komerčnej banky
  • Sú určené pre bežných klientov. Často je to jediný investičný produkt, ktorý môžu využiť. Dávajú bežným ľuďom možnosť investovať voľné prostriedky aj pri sumách, pri ktorých sú iné produkty finančného trhu (akcie a dlhopisy) nedostupné.
  • Diverzifikácia. Rozloženie rizika medzi všetky subjekty, ktorých akcie/dlhopisy sa v príslušnom fonde nachádzajú.
  • Možnosť vybrať si charakter fondu (akciový, dlhopisový) a jeho zameranie (technologický, realitný,...)
  • Pravidelné mesačné investovanie sa považuje za najefektívnejší spôsob investovania
  • Možnosť kedykoľvek predať svoje podiely vo fonde. Nie je tu žiadna výpovedná lehota.
  • Nemusíte mať žiadne odborné vedomosti. O fond sa stará správca fondu.
Podielové fondy sú súčasťou 2. a 3. dôchodkového piliera. Nájdete ich aj v ponuke poisťovní, v kombinácii so životným poistením (napr. investičné životné poistenie)

Aktívne riadené a pasívne riadené podielové fondy

Podielové fondy môžu byť aktívne riadené, znamená to, že majú svojho portfólio manažéra, ktorý fond aktívne riadi a zasahuje do jeho chodu, nakupuje a predáva cenné papiere. Na druhej strane sú pasívne riadené fondy, ktoré sú obchodované na burze, takzvané ETF (Exchange Traded Funds). Ktoré v podstate neriadi nikto. Porovnaniu aktívnych fondov a ETF fondov sa budeme venovať v ďalšom článku.
 
Foto: redakcia