Ako sa pripraviť na zmeny v poskytovaní hypoték? Odpovedá odborník na hypotekárne úvery.

11.06.2018 (09:00)

Národná banka Slovenska pred časom oznámila zmeny v poskytovaní hypotekárnych úverov. Tie budú platné od júla 2018, no už teraz vyvolali ohlasy a čiastočne aj paniku. Ako je to naozaj? Kto by sa zmien mal obávať a koho sa nedotknú takmer vôbec? Aj na to odpovedá Matej Darovec, vedúci oddelenia úverov pre fyzické osoby v Tatra banke.

1. Dobrý deň, pán Darovec. Na začiatok, prosím, v skratke vysvetlite, čo nás vlastne od júla 2018 čaká.

Z dôvodu rýchleho rastu zadlženosti domácností prichádza Národná banka Slovenska s návrhom na sprísnenie podmienok v oblasti poskytovania úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, ktoré by mali vstúpiť do platnosti od 1. 7. 2018. Úvery našich domácností presiahli koncom minulého roka 38 % HDP, čo predstavuje jednoznačne najrýchlejší rast v rámci EÚ.

Najdôležitejšími zmenami v návrhu na poskytovanie nových úverov sú:
  • zrušenie poskytovania úverov na bývanie nad 90 % hodnoty zabezpečenia,
  • zníženie limitu na poskytovanie úverov nad 80 % hodnoty zabezpečenia,
  • stanovenie limitu na podiel celkovej zadlženosti klienta k výške jeho príjmu na max. 8-násobok jeho čistého ročného príjmu.
Aktuálne môžu úvery na bývanie s financovaním nad 90 % tvoriť maximálne 10 % objemu novoposkytnutých úverov na bývanie v jednom kvartáli. Od júla úvery nad 90 % úplne zaniknú.

V praxi to znamená, že ak bude klient kupovať nehnuteľnosť po 1. 7. 2018, musí mať našetrených minimálne 10 % z jej hodnoty. Väčšina klientov však bude potrebovať vlastné zdroje až vo výške 20 %.

2. Čo všetko sa započítava do spomínaného maximálneho dlhu vo výške 8-násobku čistého príjmu žiadateľa? Je to iba samotný úver na bývanie?

Do celkovej zadlženosti má vstupovať výška žiadaného úveru a tiež súčet zostatkových hodnôt všetkých existujúcich úverov na bývanie. Do limitu sa majú započítavať aj kreditné karty a povolené prečerpania, konkrétne vo výške celého aktuálne čerpaného limitu povolených prečerpaní a kreditných kariet a 20 % z celkového úverového rámca nečerpaných kreditných kariet.

>> Uvediem príklad: ak má klient čistý mesačný príjem vo výške 1 000 €, aktuálne čerpaný bezúčelový spotrebiteľský úver s aktuálnym zostatkom úveru 10 000 € a kreditnú kartu s úverovým rámcom 5 000 €, získa maximálnu výšku nového úveru 85 000 €. To znamená 96 000 € ročného čistého príjmu, avšak mínus 10 000 € a mínus 1 000 € (ako 20 % z 5 000 €). Ak klient vyčerpá plnú sumu 85 000 €, nebude už môcť požiadať o ďalší nový úver. <<

3. Pripúšťa toto nariadenie aj nejaké výnimky?

Treba povedať, že 8-násobok čistého ročného príjmu nepredstavuje absolútny úverový strop. Stále bude možnosť poskytnúť istú časť úverov presahujúcich túto hodnotu, podobne ako pri vyššom percente financovania hodnoty zabezpečenia. Tento podiel sa bude len postupne znižovať. Od 1. júla 2018 bude môcť túto hodnotu presahovať až 20 % nových úverov. Je to prakticky rovnaká úroveň, akú banky poskytujú aj v súčasnosti. Znižovať sa bude postupne až na úroveň 10 %.

Dodatočných 5 % úverov prekračujúcich limit môže byť poskytnutých mladým klientom do 35 rokov s príjmom neprevyšujúcim 1,3-násobku priemeru. Celková výška úverov klienta zároveň nesmie presiahnuť 9-násobok jeho čistého príjmu.

4. Čo by ste odporučili klientom, ktorí chcú kupovať tento rok nehnuteľnosť?

Klientom, ktorí sa rozhodujú pre kúpu nehnuteľnosti, odporúčame, aby zvážili žiadosť o úver, skôr než pôvodne plánovali.

tb-hypo-clanok-500x300-D

5. Na aké parametre by mali záujemcovia o hypotéku hľadieť, keď si vyberajú banku?

Okrem základných parametrov by určite mali prihliadať aj na to, či ponúkaná výška úrokovej sadzby nie je podmienená využívaním dodatočných produktov danej banky. V prípade, že ich klient prestane využívať, úroková sadzba môže klientovi stúpnuť.

6. Očakávate zvýšený záujem o hypotéky do 1. 7. 2018?

Určite áno.

7. Čo čaká klienta po podaní žiadosti o hypotéku, aký je priebeh vybavovania?

Po podaní žiadosti o hypotéku klient počká na finálne schválenie úveru. Ak klient odsúhlasí bankou schválené podmienky a parametre úveru, začína sa príprava zmluvnej dokumentácie. Klient zmluvu podpíše buď osobne v pobočke, alebo využije notárske overenie podpisu.

Hypotekárny špecialista mu následne vysvetlí podmienky, ktoré je potrebné splniť na čerpanie úveru. Len čo si klient vybaví potrebné doklady, požiada spolu s hypotekárnym špecialistom o čerpanie.

8. Aké výhody môže získať v Tatra banke?

Aktuálne získajú klienti v Tatra banke až do 15. júna 2018 úvery s nasledujúcimi benefitmi:
  • žiadny poplatok za úver,
  • žiadny poplatok za vybavenie katastra (ak klient využije službu Vybavíme kataster za vás, Tatra banka uhradí poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu záložného práva s výnimkou návrhu na urýchlené rozhodnutie o vklade),
  • zrušenie poplatku za vedenie bežného účtu na tri roky s preplatením nákladov za predčasné splatenie v inej banke (nevzťahuje sa na úvery Tatra banky),
  • možnosť jednoduchého poistenia nehnuteľnosti a schopnosti splácať úver, keďže spolupracujeme s poisťovňou Uniqa.
 

Ak sa chcete o HypotékeTB od Tatra banky dozvedieť viac, kliknite sem.


PR servis
 
Zdroj: Tatra banka, Foto: Tatra banka