Andrej Zaťko

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Poštová banka
Odpoveď: Nie
Bude to závisieť predovšetkým od obchodnej politiky a stratégií jednotlivých bánk. Zníženie poplatkov vybraných služieb si banky dokážu nahradiť zvyšovaním iných poplatkov alebo zvyšovaním úrokových marží. Podnikanie, rovnako ako ani služby pre klientov tým pádom ohrozené nebudú.