Banková ombudsmanka poskytla vlani rekordný počet konzultácií klientom

13.09.2017 (12:00)

Od vzniku inštitútu bankového ombudsmana, čo bolo pred desiatimi rokmi, sa na kanceláriu obrátilo doposiaľ najviac spotrebiteľov.Na kanceláriu bankového ombudsmana sa v minulom roku obrátilo 3 181 klientov bánk. V medziročnom porovnaní je to nárast o takmer 35 %. Ako na stredajšej tlačovej konferencii informovala banková ombudsmanka Eva Černá, doposiaľ ide o najvyššie číslo klientov, ktorí sa na inštitút bankového ombudsmana obrátili. Klientom bolo vlani vrátených na poplatkoch či zľavách z úrokovej sadzby podľa Černej takmer 30 tis. eur.

Vo viacerých prípadoch nešlo podľa Černej len o zadosťučinenie, na ktoré mali klienti nárok, ale banka podľa nej v snahe o zachovanie korektných vzťahov často urobila ústretové kroky v prospech klienta aj napriek tomu, že nebolo preukázané pochybenie. Otázky smerujúce na bankového ombudsmana sa najčastejšie týkali bezpečnostných zásad pri používaní platobných prostriedkov, poradenstva pri refinancovaní úverov. Bolo to však aj poradenstvo pri problémoch so splácaním úveru a následne s jeho zosplatnením, či vyhlásením dražby. Častým problémom klientov je podľa Černej platobná neschopnosť.

Aj napriek vysokému záujmu o konzultácie zo strany spotrebiteľov sa kancelária bankového ombudsmana stretáva s opakujúcimi sa pochybeniami spotrebiteľov. Tým najčastejším je podľa Černej neinformovanie banky napríklad o zmene adresy alebo životnej situácie či neprevzatie korešpodencie od banky. V prípade neschopnosti splácať svoj záväzok sa klienti často podľa nej spoliehajú, že banka nepristúpi k vymáhaniu pohľadávky. Pri predčasnom splatení úveru si spotrebitelia nevytvorili dostatočnú časovú rezervu potrebnú na zabezpečenie všetkých náležitostí pre splatenie či refinancovanie úveru.

Kancelária zaznamenala zvýšený počet podnetov súvisiacich s poistením platobnej schopnosti splácať úver, ktoré bolo klientovi sprostredkované bankou pri podpise úverovej zmluvy. Klienti namietali poradenstvo o poistnom produkte a následne riešili dôsledky takéhoto poradenstva, na ktoré sa klienti spoľahli. Kancelária riešila taktiež prípady klientov, ktorí nedeklarovali záujem o poistenie a v rámci iných úkonov a iného poradenstva odišli z banky s poistnou zmluvou. Ako doplnila Eva Černá, banky by mali predávať len bankové produkty.

Inštitút bankového ombudsmana vznikol v septembri 2007. Za posledných desať rokov sa na inštitút obrátilo takmer 20 tis. ľudí. Celkovo uzavreli a prešetrili viac ako 3 100 oficiálnych podnetov. Banková ombudsmanka však v poslednom desaťroční nevnímala výrazné porušenie zákona v bankách. Skôr sa potýkali s etickým porušením.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia