ČSOB dosiahla polročný zisk na úrovni 73 mil. eur

02.08.2023 (18:00)

ČSOB dosiahla od januára do konca júna tohto roka čistý zisk 73 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 78,9 %.

Čisté úrokové výnosy stúpli o 19,3 % na 111 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa zvýšili o 4,1 % na 39,3 mil. eur. Stav úverov poskytnutých klientom sa v medziročnom porovnaní navýšil o 10,8 % na 10,08 mld. eur. Vklady klientov evidovali rast o 4,9 % na 8,37 mld. eur.

V minulom roku ČSOB evidovala pokles individuálneho zisku o 35 % na 45,9 mil. eur. Vo vlaňajších výsledkoch už sú podľa vyjadrení spoločnosti zahrnuté aj výsledky bývalej OTP Banky Slovensko, ktorá sa stala súčasťou ČSOB vo štvrtom kvartáli 2021. Pri medziročnom porovnaní je tak výsledok vo veľkej miere ovplyvnený aj spomínanou integráciou OTP Banky. Po zavŕšení integrácie je rok 2023 v znamení využívania získaných synergií, klientskej bázy a ďalšieho prehlbovania vzťahu s klientmi.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach. V októbri 2021 sa ČSOB zlúčila s OTP Bankou, maďarská OTP Bank svoj podiel na Slovensku predala KBC Bank.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák