ČSOB dosiahla v prvom polroku zisk takmer 41 mil. eur

29.07.2022 (18:40)

V medziročnom porovnaní je to nárast o 13 %.

ČSOB dosiahla v prvom polroku čistý zisk 40,8 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z účtovnej závierky, v medziročnom porovnaní je to nárast o 13 %. Čisté úrokové výnosy vzrástli o 16,9 % na 93,1 mil. eur. Stúpli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií, a to o 18,9 % na 37,7 mil. eur. Celkové výnosy tak vzrástli, no zvýšili sa aj prevádzkové náklady o 17,8 % na 107,3 mil. eur.

V minulom roku dosiahla banka zisk 70,5 mil. eur pri raste o 38,8 %. Konsolidovaný zisk stúpol z úrovne 45,4 mil. eur na 82,6 mil. eur. Vlani však prišlo zlúčenie ČSOB a OTP Banky, aj preto nie sú podľa vyjadrení firmy výsledky medziročne plne porovnateľné. Celkové výnosy vzrástli, no stúpli aj prevádzkové náklady. A práve pod ich rast sa podpísali predovšetkým aktivity spojené s integráciou OTP Banky.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach. V októbri 2021 sa ČSOB zlúčila s OTP Bankou, maďarská OTP Bank svoj podiel na Slovensku predala KBC Bank.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák