Daňové prehlásenie

(00:00)

Hallo, ste slečna Singletonová?
Áno, som.
Slečna Singletonová, som John Smith, váš daňový učtovník.

Musím vám oznámiť, že vaše daňové prehlásenie daňový úrad odmietol.
Hovorí, že váš plat a váš majetok si odporujú. Váš plat sekretárky je
príliš nízky nato, aby ste si mohla dovoliť luxusný byt, nový Mercedes Benz,
drahé šaty, šperky, nákladné dovolenky v Európe a iné.

Ó, čo môžem s tým robiť?

Spravte nasledovné: pošlite mi kópiu z hlavného prameňa vášho príjmu,
potom uvidím čo sa dá robiť s daňovým úradom.

Dobre pán Smith. Ja urobím z toho kópiu a hneď vám to pošlem."Spriatelil som sa s jedným bohatým človekom.....
On mal peniaze, ja skúsenosti.".....ďalšie vtipy o bankách a peniazoch